Krajské dotace a příspěvky - 2016

Přehled dotačních programů:

 

 

Ukončený příjem žádostí

KOTLÍKOVÉ DOTACE V OLOMOUCKÉM KRAJI I.

 • informace k programu zde

DOTACE NA ČINNOST, AKCE A PROJEKTY HASIČŮ (FYZICKÝCH OSOB), SPOLKŮ A POBOČNÝCH SPOLKŮ HASIČŮ OL. KRAJE 2016

 • informace k programu zde

DOTACE NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2015 - 2020

 • informace k programu zde

Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury v roce 2016

Dotační program pro sociální oblast

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Olomouckém kraji v roce 2016

Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje na rok 2016

Návratná finanční výpomoc

OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

 • informace k programu zde

PODPORA BUDOVÁNÍ A REKONSTRUKCE PŘECHODŮ PRO CHODCE

 • informace k programu zde

PODPORA VÝSTAVBY A OPRAV CYKLOSTEZEK

 • informace k programu zde

Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství

Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů

Program na podporu JSDH

Program na podporu mezinárodních výměnných pobytů mládeže a mezinárodních vzdělávacích programů v roce 2016

Program na podporu místních produktů 2016

Program na podporu podnikání 2016

PROGRAM NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2016

 • informace k programu zde

PROGRAM NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2016

 • informace k programu zde

PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍ ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2016 (příjem žádostí 29.7.-10.8.2016)

 • Informace k programu zde

Program na podporu sportu v Olomouckém kraji

PROGRAM NA PODPORU TALENTŮ V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2016

 • informace k programu zde

PROGRAM NA PODPORU TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2016

 • informace k programu zde

PROGRAM NA PODPORU VOLNOČASOVÝCH A TĚLOVÝCHOVNÝCH AKTIVIT V OL. KRAJI V ROCE 2016

 • informace k programu zde

PROGRAM NA PODPORU ZAČÍNAJÍCÍCH VČELAŘŮ NA ÚZEMÍ OL. KRAJE PRO ROK 2016

 • informace k programu zde

Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2016

Program památkové péče v Olomouckém kraji

Program podpory kultury v Olomouckém kraji

Program pro oblast protidrogové prevence pro rok 2016

PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2016 

 • informace k programu zde

STUDIJNÍ STIPENDIUM OLOMOUCKÉHO KRAJE NA STUDIUM V ZAHRANIČÍ V ROCE 2016

 • informace k programu zde

 

Přehled dotací a krajských příspěvků:


Poslední změna 21. 08. 2018 09:56:08