PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2016 ( příjem žádostí 15. 6. – 29. 7. 2016)

Účel dotačního programu je podpora specializačního vzdělávání v oblasti zdravotnictví.

Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 6. 2016 do 29. 7. 2016 do 12 hod.

Žádost o dotaci musí být vyplněna elektronicky na formuláři zveřejněném na internetových stránkách vyhlašovatele.

 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 29. 7.

 

Žádost se zároveň podává písemně (na adresu Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc) nebo jiným způsobem přípustným podle zvláštních právních předpisů (např. emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu e-podatelna@kr-olomoucky.cz nebo datovou zprávou do datové schránky ID: qiabfmf).

Soubor typu pdfPravidla programu pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2016(366,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č.1 - vzor žádosti o dotaci z rozpočtu olomouckého kraje na rok 2016(549,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č.2 - vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci(436,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č.3 - vzor čestného prohlášení žadatele o podporu v řežimu de miniminis(529,5 kB)stáhnout

Kontakty

Olga Kalusová

oprávnění k poskytování zdravotních služeb, Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb, administrace dotací, kontrolní činnost
Odbor zdravotnictví
oddělení správních činností ve zdravotnictví
   585 508 576 o.kalusova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1119


Poslední změna 01. 08. 2016 08:03:53