PODPORA PRORODINNÝCH AKTIVIT (příjem žádostí 21.1.-19.2.2016)

Účelem dotačního titulu Podpora prorodinných aktivit je podpora akcí/projektů z oblasti prorodinné politiky určených k rozvoji partnerských vztahů, rodičovských kompetencí, služeb prosazujících zdravý životní styl, výchovu k odpovědnosti, mezigenerační soužití a zaměřených na podporu náhradní rodinné péče.

 

V rámci tohoto dotačního titulu mohou fyzické a právnické osoby (zejména nestátní neziskové organizace)  žádat o dotaci na:

  1. akce a projekty center pro rodinu, mateřských a rodinných center zaměřené na podporu fungování a soudržnosti rodin - zahrnující služby teoretického i tréninkového vzdělávání v oblasti rodičovských kompetencí, včetně programů zaměřených na podporu mladých lidí před založením rodiny a rodin se specifickými potřebami;

  2. akce a projekty na zavádění inovativních postupů a metod do přímé práce s rodinami na posílení vícegeneračních vazeb v rodině (děti, rodiče, prarodiče);

  3. akce a projekty pro rodiny zahrnující komplexní práci s rodinou za účelem podpory její stability, osvětové a vzdělávací aktivity pro rodiče pečující o děti, za účelem prosazení zdravého životního stylu a prevence sociálního vyloučení, a to včetně osvěty a propagace významu rodiny;

  4. akce a projekty zaměřené na podporu a osvětu náhradního rodičovství včetně podpory zájemců o náhradní rodinnou péči.

 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 19.2.

Ke stažení

Soubor typu pdfPravidla(540,7 kB)stáhnout
Soubor typu docxČestné prohlášení(29,7 kB)DOCX | PDF
Soubor typu pdfSmlouva na akci(388,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSmlouva na činnost(385,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled schválených dotací v dotačním titulu č. 3 - Podpora prorodinných aktivit(241,7 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Denisa Staníková

odborný garant projektu
Odbor sociálních věcí
oddělení plánování sociálních služeb
   585 508 209 d.stanikova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 , patro 8, kancelář: 810


Poslední změna 04. 01. 2017 15:41:34