PODPORA PREVENCE KRIMINALITY (příjem žádostí 21.1.-19.2.2016)

Účelem dotačního titulu Podpora prevence kriminality je podpora akcí/projektů z oblasti situační prevence směřujících ke zvýšení bezpečnosti obyvatel Olomouckého kraje, prevenci majetkové kriminality, vandalismu a souvisejících sociálně patologických jevů.

 

V rámci tohoto dotačního titulu mohou obce a dobrovolné svazky obcí žádat o dotaci na:

  1. zřízení, rozšíření a modernizace kamerových dohlížecích systémů (kamery, držáky, kabeláž, zařízení k přenosu signálu – drátové i bezdrátové, vyhodnocovací a záznamová zařízení, potřebný software, další příslušenství a řídící centrum), jejichž obsluhu bude zajišťovat obecní (městská) policie nebo Policie ČR, provoz bude probíhat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a které splňují příslušné technické požadavky dle platných právních norem;

  2. zřízení, rozšíření a modernizace zabezpečovacích a vyhodnocovacích systémů (elektromotorické a elektromechanické zámkové systémy, bezpečnostní kování a závory, bezpečnostní dveře, elektrické zabezpečovací systémy, uzavřené televizní okruhy, perimetrie, kontrolní systémy selektivního vstupu, přepěťové ochrany, ochrany dat a informací, pulty centralizované ochrany, objektové vysílače, elektronická vjezdová zařízení), které budou instalovány na objekty v majetku obce;

  3. zřízení, rozšíření a modernizace zabezpečovacích mříží (splňujících příslušná certifikační kritéria), které budou instalovány na objekty v majetku obce a pevně spojeny se stavbou;

  4. zřízení, rozšíření a modernizace osvětlení (může být doplněno nerozbitnými kryty v provedení antivandal a detektory pohybu, součástí může být kabeláž a rozvody), které bude instalované na rizikových místech veřejného prostoru;

  5. zřízení, rozšíření a modernizace oplocení (včetně sloupků), které bude instalováno na rizikových místech nacházejících se v zónách nebo přístupových cestách v majetku obce.

 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 19.2.

Ke stažení

Soubor typu pdfPravidla(619,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSmlouva(376,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled schválených dotací v dotačním titulu č. 1 - Podpora prevence kriminality(203,1 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Michal Poláček

manažer prevence kriminality, dotační titul Podpora prevence kriminality
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 604 m.polacek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 811


Poslední změna 06. 10. 2017 14:50:39