PODPORA UDRŽOVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ (příjem žádostí 25.1.-5.2.2016)

Podpora udržování a zvyšování odborných kompetencí ve zdravotnictví

Důvod: Udržování a zvyšování odborných kompetencí zdravotnických pracovníků je v souladu s Programem rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015 – 2020, konkrétně s prioritou B.1.8. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků a prioritou B.1.15 Podpora dalších poskytovatelů zdravotních služeb.

Účel: Podpora aktivit organizovaných pro osoby pracující ve zdravotnictví k udržení a zvyšování jejich dovedností a odborných kompetencí formou praktického nácviku a vzdělávacích akcí.

Anotace: Z dotačního titulu 4 Podpora udržování a zvyšování odborných kompetencí ve zdravotnictví je možné finančně podpořit realizaci odborných akcí/projektů určených pro pracovníky ve zdravotnictví. Jedná se například o akce zaměřené na praktický nácvik či zafixování odborných dovedností, dále na realizaci odborných seminářů a konferencí v oblasti zdravotnictví atd.

Stručný harmonogram realizace dotačního programu 

Zveřejnění:                                         23. 12. 2015 – 23. 3. 2016

Příjem žádostí:                                    25. 1. 2016 – 5. 2. 2016

Informace žadatelům/nevyhovění:    do 25. 3. 2016

Kontaktování příjemců:                      do 14 dnů od data vydání platného usnesení ROK/ZOK

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 5.2.

Ke stažení

Soubor typu pdfPřehled schválených dotací v dotačním titulu 4 - Podpora udržování a zvyšování odborných kompetencí ve zdravotnictví(268,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla(622,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva o poskytnutí dotace na akci(393,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva o poskytnutí dotace na činnost(388,1 kB)stáhnout
Soubor typu docxČestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis(30,6 kB)stáhnout

Kontakty

Iveta Stránská

zdravotnická dokumentace, předávání naléhavých informací o léčivech, administrace dotací
Odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní péče
   585 508 224 i.stranska@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1111


Poslední změna 02. 07. 2021 11:30:11