PODPORA ORGANIZACÍ PODPORUJÍCÍCH ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ OBČANY (příjem žádostí 25.1.-26.2.2016)

Podpora organizací podporujících zdravotně znevýhodněné občany

Důvod: Činnost neziskových organizací podporujících zdravotně znevýhodněné občany je nezbytně nutná pro začlenění těchto skupin obyvatel do běžného života. Podpora této činnosti je v souladu s Národní strategií Zdraví 2020, jejím cílem je vytvořit udržitelný zdravotní systém, založený na kvalitě, dostupnosti a principu rovnocenného postavení lidí, jako partnerů při dosahování lepšího zdraví pro všechny.

Účel: Podpora činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru poskytovaná Olomouckým krajem v oblasti zdravotně-preventivních aktivit, zejména podpora činnosti organizací zaměřených na pomoc zdravotně znevýhodněným spoluobčanům, případně vybavení jejich pracovišť potřebnými pomůckami.

Anotace: Dotační titul 3 Podpora organizací podporujících zdravotně znevýhodněné občany je určen zejména na podporu činnosti neziskových organizací, které pomáhají specifickým skupinám obyvatel a podporují jejich začlenění do běžného života. Dotace bude poskytnuta na zajištění činnosti konkrétní organizace, např. uhrazení nájmu, nákup drobného vybavení nebo konkrétních pomůcek důležitých pro specifickou činnost organizace, tvorbu propagačních materiálů atd.

Stručný harmonogram realizace dotačního titulu

Zveřejnění:                                         23. 12. 2015 – 23. 3. 2016

Příjem žádostí:                                   25. 1. 2016 – 26. 2. 2016                  

Informace žadatelům/nevyhovění:        do 27. 5. 2016

Kontaktování příjemců:                       do 14 dnů od data vydání platného usnesení ROK/ZOK

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 26.2.

Ke stažení

Soubor typu pdfPravidla(717,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva o poskytnutí dotace na akci(387,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva o poskytnutí dotace na činnost(382,9 kB)stáhnout
Soubor typu docxČestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis(30,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled schválených dotací v dotačním titulu 3 - Podpora organizací podporujících zdravotně znevýhodněné občany(273,6 kB)stáhnout

Kontakty

Iveta Stránská

zdravotnická dokumentace, předávání naléhavých informací o léčivech, administrace dotací
Odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní péče
   585 508 224 i.stranska@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1111


Poslední změna 02. 07. 2021 11:30:11