PODPORA CELOROČNÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTI (příjem žádostí 21.1.-1.2.2016)

Cílem dotačního titulu 1 Podpora celoroční sportovní činnosti je podpořit celoroční sportovní činnost oddílů nebo klubů sídlících v Olomouckém kraji. Dotace je zaměřena zejména do oblasti zabezpečení účasti členů klubu (oddílu) na sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné, ubytování), údržby a provozu sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu a pořádání sportovních, výcvikových a náborových akcí.

V tomto dotačním titulu mohou podávat žádosti právnické osoby, sídlící v Olomouckém kraji a jejichž hlavní činností je sportovní činnost v oblasti vrcholového, výkonnostního a mládežnického sportu. Žadatelem v dotačním titulu nemůže být příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj a příspěvkové organizace zřizované obcemi. Dále v tomto dotačním titulu nemohou být žadatelem střešní sportovní organizace (např. Sokol, Česká unie sportů, Orel) a jednotlivé sportovní svazy (krajské, okresní).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 1.2.

Ke stažení

Soubor typu xlsxTabulka schválených dotací v Titulu 1(39,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu 1 Podpora celoroční sportovní činnosti(383,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1b Vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v dotačním titulu 1(263,5 kB)stáhnout
Soubor typu docPříloha č. 1c – Čestné prohlášení žadatele o podpoře de minimis(69 kB)DOC | PDF
Soubor typu docxPříloha č. 1d – Čestné prohlášení o bezdlužnosti (16,7 kB)DOCX | PDF
Soubor typu docxPříloha č. 1e – Čestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele(17,1 kB)DOCX | PDF


Poslední změna 04. 02. 2016 12:23:26