PODPORA AKTIVIT SMĚŘUJÍCÍCH K SOCIÁLNÍMU ZAČLEŇOVÁNÍ (příjem žádostí 21.1.-19.2.2016)

Účelem dotačního titulu Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování je podpora akcí/projektů směřujících k sociálnímu začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením zejména z  důvodu věku, zdravotního stavu nebo způsobu života, podpora veřejně prospěšné činnosti v oblasti sociální na území Olomouckého kraje.

 

V rámci tohoto dotačního titulu mohou fyzické a právnické osoby žádat o dotaci na:

  1. jednorázové nebo pravidelně opakující se akce/projekty zaměřené na sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení;

  2. činnost nestátních neziskových organizací působících v sociální oblasti, jejichž hlavním posláním je hájení zájmů osob znevýhodněných v různých oblastech života či ohrožených sociálním vyloučením;

  3. akce/projekty směřující ke zvýšení pracovního uplatnění osob se ztíženým postavením na trhu práce;

  4. akce/projekty zaměřené na vzdělávání, informace a osvětu v oblasti sociální.

 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 19.2.

Ke stažení

Soubor typu pdfPravidla(543,7 kB)stáhnout
Soubor typu docxČestné prohlášení(32 kB)DOCX | PDF
Soubor typu pdfSmlouva na akci(389,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSmlouva na činnost(385,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled schválených dotací v dotačním titulu č. 4 - Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování(232,7 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Michaela Miklendová

rozpočty a finanční zajištění sociálních služeb – zástupce vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
   585 508 239 m.miklendova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 816


Poslední změna 06. 06. 2024 08:15:44