PODPORA ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2016 (příjem žádostí 17. 3.–15. 4. 2016)

Cílem dotačního titulu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2016 je podpora aktivit právnických osob realizujících činnost v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO) a výchovy k udržitelnému rozvoji (dále jen VUR) v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na aktivity vztahující se k oblasti EVVO:

  1. podpora environmentálních osvětových akcí zaměřených především k významným ekologickým dnům (Světový den životního prostředí, Den stromů, Den slunce, Mezinárodní den bez aut…) a k aktuálním problémům daného regionu;

  2. podpora realizace dlouhodobých (několikaměsíčních, celoročních) školních projektů EVVO;

  3. podpora spolupráce školy s dalšími školami v oblasti EVVO, vytváření a realizace společných projektů škol;

  4. podpora vytvoření obsahu a organizaci školní soutěže s tematikou EVVO pro děti a žáky;

  5. podpora vytvoření environmentálních materiálů s ekovýchovnou tematikou (výukové, informační a vzdělávací materiály, periodika, publikace, DVD aj.);

  6. podpora vybavení a úpravy přírodní učebny EVVO;

  7. podpora zhotovení, opravy, údržby a provozu terénních informačních zařízení včetně naučných stezek;

  8. podpora spolupráce školy s veřejností (obcí) v oblasti EVVO.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 15.4.

Ke stažení

Soubor typu pdfPřehled schválených dotací z DT 1 - Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2016(207,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu(640,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPŘÍLOHA č. 2 - Vzorová smlouva o poskytnutí dotace - akce(299,2 kB)stáhnout
Soubor typu docxPŘÍLOHA č. 3 - Popis projektu(18,6 kB)stáhnout


Poslední změna 18. 04. 2016 07:37:49