VÝSTAVBA A DOSTAVBA VODOVODŮ PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A ÚPRAVEN VOD (příjem žádostí 21.1.-29.02.2016)

Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje

Cílem dotačních titulů 1 – 3 je podpora aktivit vedoucích ke snížení množství vypouštěného znečištění do podzemních a povrchových vod z komunálních bodových zdrojů znečištění, zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou v odpovídající kvalitě a množství, zabezpečení stability dodávek pitné vody a obnova environmentálních a vodohospodářských funkcí území.

Dotační titul 2

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

 

  • výstavbu a dostavbu vodovodů včetně souvisejících objektů pro veřejnou potřebu,

  • výstavbu a rekonstrukci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání, s cílem splnění ukazatelů jakosti pitné vody   stanovených právními předpisy.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 29.2.

Soubor typu xlsxVyhodnocení programu Fondu pro podporu výstavby a obnovy VH infrastruktury tabulky DT č. 2.(15,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPRAVIDLA(686,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVZOROVÁ SMLOUVA(323,5 kB)stáhnout


Poslední změna 01. 03. 2016 09:03:44