PODPORA SPORTOVNÍCH AKCÍ REGIONÁLNÍHO CHARAKTERU (příjem žádostí 21.1.-1.2.2016)

Cílem dotačního titulu je podpořit organizaci významných sportovních akcí v regionu Olomouckého kraje. Příspěvek je zaměřen zejména do oblasti přípravy sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu, nákupu pohárů, medailí a cen pro účastníky a materiální a technické zabezpečení poskytovatelem podporované akce.

Tento dotační titul je určen pro žadatele, kteří budou v roce 2016 organizovat významné sportovní akce konané v regionu Olomouckého kraje. Je určen i pro žadatele, kteří v minulosti obdrželi dotaci na organizaci těchto akcí v rámci přímé podpory z rozpočtu Olomouckého kraje nebo v rámci Významných projektů Olomouckého kraje. Žadatelem v dotačním titulu nemůže být příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj a příspěvkové organizace zřizované obcemi.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 1.2.

Ke stažení

Soubor typu xlsxTabulka schválených dotací v Titulu 2(27,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla Dotačního titulu 2 Podpora sportovních akcí regionálního charakteru v roce 2016(378,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1b – Vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v dotačním titulu 2(263,5 kB)stáhnout
Soubor typu docPříloha č. 1c – Čestné prohlášení žadatele o podpoře de minimis(69 kB)DOC | PDF
Soubor typu docxPříloha č. 1d – Čestné prohlášení o bezdlužnosti(16,8 kB)DOCX | PDF
Soubor typu docxPříloha č. 1e – Čestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele(17,1 kB)DOCX | PDF


Poslední změna 04. 02. 2016 12:24:03