DOTACE NA POŘÍZENÍ, REKONSTRUKCI, OPRAVU POŽÁRNÍ TECHNIKY A NÁKUP VĚCNÉHO VYBAVENÍ JSDH OBCÍ OL. KRAJE (příjem žádostí 21.1.-29.2. 2016)

Anotace k dotačnímu titulu „Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2016“:

  • V rámci dotačního titulu „Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2016“ mohou žádat o finanční podporu pouze obce Olomouckého kraje a to na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH k zajištění jejich materiálního vybavení a zkvalitnění zásahů.

  • Jedná se především o pořízení, rekonstrukce a opravy cisternových automobilových stříkaček, dopravních a ostatních zásahových vozidel, věcných prostředků požární ochrany a pořízení osobních ochranných pomůcek, které slouží JSDH k zásahu a zůstávají v majetku obce.

 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 29.2.

 

Ke stažení

Soubor typu pdfPravidla dotace na vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2016(422,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva o poskytnutí dotace(217,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTabulka schválených dotací v Programu na podporu JSDH - dotační titul č. 1(253,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfObsah vyúčtování dotace z rozpočtu Olomouckého kraje (117,9 kB)stáhnout

Kontakty

Blanka Procházková

příspěvky do rozpočtu obcí, ekonomická agenda
Odbor kancelář hejtmana
oddělení krizového řízení
   585 508 248 b.prochazkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 619


Poslední změna 01. 10. 2017 20:46:54