POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI MÍSTNÍM AKČNÍM SKUPINÁM SE SÍDLEM NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE (příjem žádostí od 21.1. do 4.2.2016)

Cílem programu je podpora, resp. zajištění realizace činnosti místních akčních skupin se sídlem v Olomouckém kraji v roce 2016.

Podpora je zaměřena na zajištění realizace činnosti místních akčních skupin se sídlem na území Olomouckého kraje, které přispívají ke všestrannému rozvoji venkova s cílem zlepšit kvalitu života na venkově prostřednictvím setrvalého a integrovaného místního rozvoje.

 

Návratnou finanční výpomoc lze použít na uznatelné náklady:

a) nákup dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku a drobného hmotného majetku:

- pořizovací hodnota nad 1 tis. Kč bez DPH,

- návratná finanční výpomoc na vybavení kanceláře nábytkem a dalším nezbytným vybavením, na vybavení výpočetní technikou (HW a SW, tonery, tiskárny, mobily, scannery, drobný hmotný a nehmotný majetek (kancelářské potřeby),

- u dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku a u drobného hmotného majetku jsou uznatelné pouze náklady doložené daňovými doklady, prokazující vynaložení nákladů přesahujících 1.000,- Kč bez DPH.

b) mzda (Pracovní smlouva, Dohoda o pracovní činnosti, Dohoda o provedení práce) projektového manažera, poradce, nebo administrativního pracovníka včetně povinných odvodů:

- příspěvek na mzdu projektového manažera, poradce, nebo administrativního pracovníka lze v případě plného nebo částečného úvazku manažera, poradce, nebo administrativního pracovníka poskytnout pouze v případě, že projektový manažer, poradce, nebo administrativní pracovník je zaměstnancem nejvíce jedné MAS;

- bude-li projektový manažer, poradce, nebo administrativní pracovník pracovat na částečný pracovní úvazek pro více než jednu MAS, nesmí součet jeho pracovních úvazků překročit jeden plný pracovní úvazek;

 

Žadatelem mohou být pouze místní akční skupiny se sídlem na území Olomouckého kraje.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 4.2.

Ke stažení

Soubor typu pdfPravidla(370 kB)stáhnout
Soubor typu docxČestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis(37,6 kB)DOCX | PDF
Soubor typu pdfVzorová smlouva o poskytnutí dotace(209,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxTabulka podpořených žadatelů - NFV MAS v Olomouckém kraji(15,4 kB)stáhnout
Soubor typu docFormulář Závěrečné zprávy k návratné finanční výpomoci(34 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSchválení prodloužení termínu pro vrácení NFV - Program NFV MAS se sídlem na území OK v roce 2016(177,5 kB)stáhnout


Poslední změna 05. 02. 2016 10:16:03