DOTACE NA ČINNOST, AKCE A PROJEKTY HASIČŮ (FYZICKÝCH OSOB), SPOLKŮ A POBOČNÝCH SPOLKŮ HASIČŮ OL. KRAJE (příjem žádostí 21. 1.-31. 7. 2016)

Cílem vyhlášení tohoto dotačního titulu je podpora činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti požární ochrany, zaměřená na činnost spolků a pobočných spolků hasičů, na podporu požárního sportu, prezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky. V rámci dotačního titulu mohou žádat o finanční příspěvek pouze hasiči (fyzické osoby), spolky a pobočné spolky hasičů Olomouckého kraje. O poskytnutí dotace je možné žádat především na uspořádání soutěží v požárním sportu dospělých, soutěží v požárním sportu mládeže, na uspořádání významných oslav výročí založení sborů dobrovolných hasičů, výstav a prezentací požární techniky.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 31. 7.

Ke stažení

Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu(419,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - akce(208 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - činnost(207,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxČestné prohlášení(16,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTabulka schválených dotací - I. etapa(214 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTabulka schválených dotací I. etapa-ZOK(110,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTabulka schválených dotací II. etapa(186 kB)stáhnout
Soubor typu docxČestné prohlášení k vyúčtování dotace(13,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTabulka schválených dotací III. etapa(284,5 kB)stáhnout

Kontakty

Blanka Procházková

příspěvky do rozpočtu obcí, ekonomická agenda
Odbor kancelář hejtmana
oddělení krizového řízení
   585 508 248 b.prochazkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 619


Poslední změna 01. 10. 2017 20:46:54