OBNOVA ENVIRONMENTÁLNÍCH FUNKCÍ ÚZEMÍ (příjem žádostí 21.1.-29.02.2016)

Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje

Cílem dotačních titulů 1 – 3 je podpora aktivit vedoucích ke snížení množství vypouštěného znečištění do podzemních a povrchových vod z komunálních bodových zdrojů znečištění, zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou v odpovídající kvalitě a množství, zabezpečení stability dodávek pitné vody a obnova environmentálních a vodohospodářských funkcí území.

Dotační titul 3

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

 

  • revitalizaci a obnovu environmentálních funkcí pramenných oblastí,

  • realizaci opatření na ochranu zdrojů pitné vody,

  • zakládání nových retenčních prostorů, zakládání suchých poldrů, revitalizace v minulosti zaniklých a poškozených retenčních prostorů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 29.2.

 

Soubor typu pdfPRAVIDLA(679,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVZOROVÁ SMLOUVA(323,5 kB)stáhnout


Poslední změna 01. 03. 2016 09:04:09