PODPORA OZDRAVNÝCH A REHABILITAČNÍCH POBYTŮ PRO SPECIFICKÉ SKUPINY OBYVATEL (příjem žádostí 25.1.-26.2.2016)

Podpora ozdravných a rehabilitačních pobytů pro specifické skupiny obyvatel

Důvod: Podpora aktivit vedoucích k ochraně a upevnění zdraví a prevenci nemocí u specifických skupin obyvatel regionu je v souladu s Národní strategií Zdraví 2020 a s Programem rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015 – 2020, konkrétně s prioritou B 1.9. Podpora zdravotně-preventivních programů; jejich cílem je mimo jiné optimalizace systému zajišťování zdravotní péče v podobě odpovídající potřebám obyvatel Olomouckého kraje.

Účel: Realizace ozdravných a rehabilitačních aktivit pořádaných pro zdravotně ohrožené nebo znevýhodněné skupiny obyvatel (seniory, diabetiky, onkologické pacienty atd.), pro které by tyto aktivity jinak byly obtížně dostupné.

Anotace: V rámci dotačního titulu 1 Podpora ozdravných a rehabilitačních pobytů pro specifické skupiny obyvatel je možné žádat o finanční podporu zejména na rekondiční aktivity pro zdravotně či jinak znevýhodněné skupiny obyvatel. Podpořena bude například realizace ozdravných pobytů pro zdravotně postižené nebo chronicky nemocné občany, pořádání rehabilitačních aktivit pro seniory či edukačních táborů pro děti.

Stručný harmonogram realizace dotačního titulu

Zveřejnění:                                         23. 12. 2015 – 23. 3. 2016

Příjem žádostí:                                   25. 1. 2016 – 26. 2. 2016                  

Informace žadatelům/nevyhovění:       do 27. 5. 2016

Kontaktování příjemců:                      do 14 dnů od data vydání platného usnesení ROK/ZOK

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 26.2.

Ke stažení

Soubor typu pdfPravidla(626,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva o poskytnutí dotace na akci(385,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva o poskytnutí dotace na činnost(383,3 kB)stáhnout
Soubor typu docxČestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis(30,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled schválených dotací v dotačním titulu 1 - Podpora ozdravných a rehabilitačních pobytů pro specifické skupiny obyvatel(286,6 kB)stáhnout

Kontakty

Iveta Stránská

zdravotnická dokumentace, předávání naléhavých informací o léčivech, administrace dotací
Odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní péče
   585 508 224 i.stranska@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1111


Poslední změna 02. 07. 2021 11:30:11