PODPORA PREVENTIVNÍCH AKTIVIT A VÝCHOVY KE ZDRAVÍ (příjem žádostí 25.1.-5.2.2016)

Podpora preventivních aktivit a výchovy ke zdraví

Důvod: Nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel regionu formou výchovně - vzdělávacích akcí je v souladu s Národní strategií Zdraví 2020 a s Programem rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015 – 2020, konkrétně s prioritou B.1.9. Podpora zdravotně-preventivních programů; jejím cílem je mimo jiné stabilizace systému prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví obyvatel Olomouckého kraje.

Účel: Zvyšování informovanosti obyvatel všech věkových skupin o možnostech prevence v oblasti zdraví a rozvoj vzdělávacích aktivit pořádaných na území Olomouckého kraje a zaměřených na péči o vlastní zdraví.

Anotace: V rámci dotačního titulu 2 Podpora preventivních aktivit a výchovy ke zdraví je možné žádat o finanční podporu na realizaci akcí/projektů zaměřených na výchovu k péči o vlastní zdraví. Podpořit lze aktivity určené pro širokou veřejnost a zaměřené na výchovu ke zdravému způsobu života například formou her a soutěží nebo formou praktických ukázek. Dále mohou být podpořeny semináře pro veřejnost či konkrétní skupiny obyvatel zaměřené na prevenci a zdravý životní styl.

Stručný harmonogram realizace dotačního programu 

Zveřejnění:                                         23. 12. 2015 – 23. 3. 2016

Příjem žádostí:                                    25. 1. 2016 – 5. 2. 2016

Informace žadatelům/nevyhovění:    do 25. 3. 2016

Kontaktování příjemců:                      do 14 dnů od data vydání platného usnesení ROK/ZOK

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 5.2.

Ke stažení

Soubor typu pdfPřehled schválených dotací v dotačním titulu 2 - Podpora preventivních aktivit a výchovy ke zdraví(278,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla(621,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva o poskytnutí dotace na akci(392,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva o poskytnutí dotace na činnost(388 kB)stáhnout
Soubor typu docxČestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis(30,4 kB)stáhnout

Kontakty

Iveta Stránská

zdravotnická dokumentace, předávání naléhavých informací o léčivech, administrace dotací
Odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní péče
   585 508 224 i.stranska@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1111


Poslední změna 02. 07. 2021 11:30:11