Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

Hlavním cílem Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje je formulace základních rozvojových priorit kraje, ke kterým relevantními aktivitami přispívá jak Olomoucký kraj a jím zřizované organizace, tak i ostatní subjekty působící na území kraje.

Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo 21. 9. 2020 svým usnesením č. UZ/22/73/2020 aktualizaci Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje.

Strategie navazuje na Strategii regionálního rozvoje ČR. Současně Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje přistupuje k rozvoji regionu komplexněji.

 

Vize: Vitální kraj s vysokou úrovní kvality života

Zelený a odolný Olomoucký kraj - společně s podporou měst i venkova dosáhnout vyšší kvality životního prostředí.

Podnikavý a konkurenceschopný Olomoucký kraj – posílíme ekonomický růst motivací k podnikání, inovacemi a službami pro podnikatele.

Talentovaný a soudržný kraj – rozvineme kvalitní služby a investujeme do vzdělání a osobního rozvoje obyvatel v kraji.

 

Priority

A. Ekonomika a inovace

B. Vzdělávání a zaměstnanost

C. Životní prostředí a technická infrastruktura

D. Zdravotnictví a sociální služby

E. Udržitelná mobilita a dopravní infrastruktura

F. Sport, kultura a cestovní ruch

G. Veřejná správa, řízení rozvoje a bezpečnost

 

Vlajkové projekty

Lepší image Olomouckého kraje

Restart Jesenicka a Šumperska

Rozvoj inovačního ekosystému a chytrého regionu

 

 

Soubor typu pdfAnalytická část SROK 2020-2027(6,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfNávrhová část SROK 2020-2027(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSROK Příloha č. 1 RURÚ(2,4 MB)stáhnout
Soubor typu xlsxUsnesení příloha č 01 Víceletý akční plán SROK 2022(129 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUsnesení_Příloha_č_01_Zpráva o plnění cílů SROK 2021(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUsnesení_Příloha_č_02_Hodnocení plnění priorit SROK 2021(457,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUsnesení_Příloha_č_03_Vlajkový projekt Lepší image OK(433,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUsnesení_Příloha_č_04_Vlajkový projekt Restart Jesenicka a Šumperska(441,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxUsnesení_Příloha_č_05_Vlajkové projekty SROK_Hodnocení_2021(32,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxUsnesení_Příloha_č_06_Vlajkové projekty SROK_Akční plán_2022-24(44,5 kB)stáhnout

 

Strategie před schválením prošla procesem Hodnocení vlivu na životní prostředí dle zákona dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Příslušný úřad, odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, vydal dne 5. 8. 2020 k upravenému návrhu „Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021 – 2027 s výhledem do roku 2030“ souhlasné stanovisko. Zastupitelstvo Olomouckého kraje současně s aktualizací strategie odsouhlasilo Prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, které informuje o zapracování závěrů Hodnocení vlivu na životní prostředí a přijatých opatřeních.

 

 

Soubor typu pdfProhlášení SEA SROK 2020-2027(431,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení SROK 2021-2027(4,3 MB)stáhnout

Archiv

Soubor typu zipArchiv Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2015-2020(21,1 MB)stáhnout

Aktuality

25.04.2022 - Olomoucký kraj hodnotil rozvoj regionu. Dal zelenou vlajkovým projektům

Krajští zastupitelé dostali na stůl hodnocení Strategie rozvoje kraje. A zároveň posvětili pilotní projekty, které mají zlepšit život v regionu – část z nich se zaměřuje na sever kraje.

Olomoucký kraj hodnotil rozvoj regionu. Dal zelenou vlajkovým projektům

09.11.2021 - Rada Olomouckého kraje schválila Víceletý akční plán Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/35/60/2021 ze dne 8. 11. 2021 schválila Víceletý akční plán Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. V plánu jsou obsaženy rozvojové činnosti, tj. projekty, investice a další aktivity, které jsou připravované na příští tři roky s výhledem na další období. Víceletý akční plán tak představuje určitou zásobárnu činností, jež je pak zpřesňována v rámci schvalování rozpočtu kraje na další období. Víceletý akční plán na rok 2022 obsahuje celkem 357 rozvojových činností s předpokládanými výdaji přes 32 mld. Kč.

20.10.2021 - Workshopy řešily rozvoj Olomouckého kraje

Hned dvě důležitá témata rezonovala při setkání pracovních skupin k vlajkovým projektům Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Zástupci kraje, měst, firem, organizací působících v oblasti trhu práce, inovací a cestovního ruchu se sešli v pátek 8. října v kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Workshopy řešily rozvoj Olomouckého kraje

25.09.2020 - Aktualizovány stránky

V souvislosti se schválením aktualizace Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje Zastupitelstvem Olomouckého kraje došlo k přepracování stránky.

31.01.2020 - Odborníci jednali o budoucnosti regionu

Jednání tří odborných skupin k aktualizaci Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje se uskutečnila v minulých dnech. Skupiny složené z odborníků z různých oblastí napříč celým krajem diskutovaly o situaci v regionu a hledaly společná témata, jejichž prostřednictvím by bylo možné přispět k jeho rozvoji.

Odborníci jednali o budoucnosti regionu

archiv aktualit »

 

 

 

 

Kontakty

RNDr. Jiří Juránek Ph.D.

koncepce a analýzy
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 378, 725 515 821 j.juranek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1205


Poslední změna 25. 04. 2022 10:09:15