Workshopy řešily rozvoj Olomouckého kraje

20. 10. 2021

Hned dvě důležitá témata rezonovala při setkání pracovních skupin k vlajkovým projektům Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Zástupci kraje, měst, firem, organizací působících v oblasti trhu práce, inovací a cestovního ruchu se sešli v pátek 8. října v kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Shodli se na tom, že Jesenicko a Šumpersko vyžaduje specifickou pozornost a cíleně zaměřenou podporu jak na krajské, tak národní úrovni, ale i společnou strategii při prosazování zájmů v získávání dotačních titulů. Olomoucký kraj se na rozvoj Jesenicka a Šumperska zaměřuje dlouhodobě. Obce na Jesenicku a Šumpersku se do budoucna nejvíce obávají odchodu mladých a aktivních obyvatel, nedostatku atraktivních pracovních míst a nevyužitých příležitostí, které s sebou přinášejí nové trendy, například digitalizaci. Řešením je užší spolupráce s podnikatelskou sférou při vytváření nových pracovních možností, podpora bydlení pro mladé a rozvoj vzdělávání.

Dalším tématem byla společná práce na image kraje a marketingových aktivitách. „Společný postup při práci na lepší image a v komunikaci nám může pomoci řešit několik velmi aktuálních otázek. Jsou jimi například sounáležitost obyvatel kraje, zapojování lidí do dění kolem, udržení talentů v regionu nebo zlepšení podnikatelského prostředí a podnikavosti,“ uvedl po jednání Jan Šafařík, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, územního plánování a rozvoje venkova.

Vytvoření společné značky a koordinaci propagace kraje podpořili i zástupci všech tří statutárních měst, Inovačního centra Olomouckého kraje, firmy Hella Mohelnice nebo třeba regionální kanceláře CzechInvest.

Rozpracování obou vlajkových projektů navazuje na aktualizaci Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, schválenou zastupitelstvem kraje v září 2020.

Workshopy řešily rozvoj Olomouckého kraje
Workshopy řešily rozvoj Olomouckého kraje
Workshopy řešily rozvoj Olomouckého kraje


Poslední změna 20. 10. 2021 07:40:50