Ochrana oznamovatelů

Olomoucký kraj je povinen umožnit osobám bezpečně podat oznámení o porušení práva Unie a následně jim zajistit ochranu před případným odvetným opatřením ze strany zaměstnavatelů či jiných subjektů, a to na základě směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“).

Návod, jak oznámení bezpečně podat, obsahuje přiložený dokument. Oznamovací kanál Olomouckého kraje chrání identitu oznamovatele a zaručuje anonymní podání oznámení.

K oznámení má přístup pouze tzv. příslušná osoba, která je odpovědná za přijímání oznámení a informování oznamovatelů o průběhu a výsledcích posouzení důvodnosti oznámení.

Příslušná osoba: JUDr. Květa Olašáková

 

Online schránka důvěry

dokumenty

Soubor typu pdfZákladní informace pro oznamovatele protiprávního jednání(191,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSměrnice Rady Olomouckého kraje - Podávání oznámení o možném protiprávním jednání a podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která učinila oznámení Olomouckému kraji (ochrana oznamovatelů)(149,1 kB)stáhnout
Soubor typu docxOchrana oznamovatelů - další informace(21,2 kB)stáhnout
Soubor typu docxOchrana oznamovatelů - návod k používání aplikace(838,3 kB)stáhnout
Soubor typu docxOchrana oznamovatelů - záznam o činnostech zpracování(26,5 kB)stáhnout

Kontakty

JUDr. Květa Olašáková

právník úřadu
Ředitel krajského úřadu
   585 508 874 k.olasakova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 706


Poslední změna 28. 06. 2022 13:27:59