Projekty Olomouckého kraje

CSS Prostějov -Denní stacionář, chráněné bydlení a odlehčovací sociální služba
Revitalizace parku v areálu staré nemocnice v Prostějově
Realizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium Šumperk

Vítejte v sekci projektů Olomouckého kraje. Naleznete zde všechny projekty, které Olomoucký kraj realizuje nebo již ukončil realizaci ze strukturálních fondů a komunitárních programů EU v rámci plánovacího období 2007-2013 s ukončením realizace v roce 2015, ze strukturálních investičních fondů a komunitárních programů EU v rámci plánovacího období 2014-2020 s ukončením realizace v roce 2022 a z ostatních evropských fondů či národních dotačních programů České republiky.

Kontakty

Ing. Pavel Poles

vedoucí oddělení
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení projektového řízení
   585 508 383 p.poles@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 6p, kancelář: 605


Poslední změna 26. 08. 2021 08:14:48