Sociální záležitosti

pav.jpg
Domov pro seniory
jhbk.jpg

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje nabízí prostřednictvím těchto webových stránek především pomoc lidem, kteří hledají informace týkající se sociální oblasti. Protože se jedná o rozsáhlou agendu, jednotlivé odkazy Vás nasměrují na požadovaná témata, kde naleznete odpovědi na své otázky. Na stránkách portálu naleznete i odkazy, které směřují do oblasti dotací a grantů v oblasti sociální péče.

Věříme, že webové stránky Vám pomůžou vyhledat specifické informace ze sociální oblasti.

Okruhy / témata


Aktuálně

29.10.2020 - Vychází říjnové číslo měsíčníku Krajánek

Informuje o probíhajících investicích a o složení nového krajského zastupitelstva.

Vychází říjnové číslo měsíčníku Krajánek

26.10.2020 - Národní dotační titul CIZINCI

Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo dotační titul na projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni pro rok 2021.

26.10.2020 - Doplňující informace k dotačnímu řízení na rok 2021

Doplňující informace ke koncipování žádostí o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb (Podprogram č. 1) na rok 2021

08.10.2020 - Setkání poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Dne 6. října 2020 pořádal Olomoucký kraj již tradiční setkání poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje. S ohledem na epidemiologickou situaci se letošní setkání neuskutečnilo tradičním způsobem za osobní účasti všech poskytovatelů sociálních služeb ve velkém zasedacím sále Hynaisova, ale prostřednictvím on-line platformy. Prostřednictvím videokonference, které se účastnilo 150 připojených osob, byly poskytovatelům sociálních služeb na území kraje předány aktuální informace týkající vlivu onemocnění COVID-19 na fungování sociálních služeb, dále pak informace z oblasti registrací sociálních služeb, plánování a financování sociálních služeb a dalších aktivitách kraje v sociální oblasti.

23.09.2020 - Vychází zářijové číslo měsíčníku Krajánek

Informuje o novém parku Léčebného ústavu v Moravském Berouně, o rekonstrukci Helfštýna a nastiňuje budoucnost olomouckého zimního stadionu.

Vychází zářijové číslo měsíčníku Krajánek

Kontakty

Mgr. Irena Sonntagová

Vedoucí odboru
Odbor sociálních věcí
   585 508 220 i.sonntagova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 818

Bc. Mgr. Zbyněk Vočka

Vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení sociální pomoci
   585 508 217 zbynek.vocka@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 802

Mgr. Pavel Podivínský

vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 228 p.podivinsky@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 815

Mgr. Valerie Navrátilová

vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení plánování sociálních služeb
   585 508 237 v.navratilova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 815

Ing. Martina Bernátová

vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
   585 508 568 m.bernatova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 817


Poslední změna 26. 10. 2020 14:59:05