Životní prostředí a zemědělství

06-11-23-lisnice-les-6.jpg
dsc00362.jpg
img-3821.jpg

Odbor životního prostředí a zemědělství vykonává státní správu na úseku lesů a myslivosti, vodního hospodářství, v ochraně přírody a krajiny, zemědělského půdního fondu, v odpadovém hospodářství, ochraně ovzduší, rybářství, integrované prevenci, prevenci závažných havárií a posuzování EIA.

Na tomto odboru můžete požádat o finanční příspěvky na hospodaření v lesích a z Fondu na podporu výstavby a rozvoje vodohospodářské infrastruktury Olomouckého kraje.

Odbor například navrhuje k vyhlášení maloplošná zvláště chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) a pečuje o vyhlášená maloplošná zvláště chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky), registruje živočichy spadající pod CITES a podílí se na ekologické výchově.

Uděluje souhlas s provozováním zařízení ke sběru a výkupu odpadů, stanovuje poplatek za znečišťování ovzduší pro střední zdroje znečišťování, povoluje nakládání s vodami a stavby čistíren odpadních vod, schvaluje lesní hospodářské plány a osnovy, vede proces posuzování EIA nebo vydává integrovaná povolení.

Odbor rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí obcí, pověřených obcí a obcí s rozšířenou působností.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje

Aktuální stav kvality ovzduší na území olomouckého kraje - Informace z automatizovaného imisního monitoringu ČHMÚ ( AIM )

 

Aktuálně

19.07.2021 - Vychází prázdninové číslo krajského měsíčníku

Aktuální číslo krajských novin vychází pod novým názvem i s upravenou grafikou, ale hlavně je plné informací. Hlavním tématem prázdninového dvojčísla jsou zážitky a cestovní ruch.

Vychází prázdninové číslo krajského měsíčníku

23.06.2021 - Školy Olomouckého kraje zabodovaly v celostátní soutěži řešící klimatickou krizi. Gymnázium Hejčín je favoritem

Pod záštitou místopředsedkyně Senátu Jitky Seitlové se už popáté konala závěrečná konference a vyhlášení soutěže CO2 liga.

Školy Olomouckého kraje zabodovaly v celostátní soutěži řešící klimatickou krizi. Gymnázium Hejčín je favoritem

19.05.2021 - Vychází květnové číslo měsíčníku Krajánek

V květnovém čísle zjistíte, jak kraj pomůže rybářům na Bečvě. Dozvíte se o podpoře farmářských trhů a regionálních značek.

Vychází květnové číslo měsíčníku Krajánek

20.04.2021 - Vychází dubnové číslo měsíčníku Krajánek

V dubnovém čísle zjistíte, že hejtmanství je premiantem v pomoci živnostníkům během pandemie. S koronavirem souvisí také informace o zřízení nových očkovacích center v Prostějově a Přerově.

Vychází dubnové číslo měsíčníku Krajánek

15.03.2021 - Vychází březnové číslo měsíčníku Krajánek

V aktuálním vydání najdete informace o pilotním projektu očkování proti covidu-19, které proběhlo v únoru v Konici. Dočtete se o testování studentů ve školách, o vakcinaci učitelů a nepedagogických pracovníků.

Vychází březnové číslo měsíčníku Krajánek

Aktuální dokumenty

Soubor typu .pdfDoklady k žádosti o aktualizaci PRVKOK(30,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPŘÍRUČKA PRO OHLAŠOVÁNÍ DO IRZ(2,3 MB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Ing. Jitka Hejlová

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 402 j.hejlova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 722

Bc. Michaela Kohoutová DiS.

asistentka vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství
Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 401 m.kohoutova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 723

Mgr. Dominik Ullman

právník odboru životního prostředí a zemědělství
Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 492 d.ullman@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 717

Mgr. Vojtěch Cvek

vedoucí oddělení integrované prevence
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení integrované prevence
   585 508 632, 606 946 595 v.cvek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 702

Ing. Vlastimil Dřímal

vedoucí oddělení, státní správa lesů, dotace lesní hospodářství, státní správa myslivosti, ochrana zvířat proti týrání
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení lesnictví
   585 508 623 v.drimal@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 616

Bc. Ing. Renata Honzáková

vedoucí oddělení, ochrana přírody, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana přírody - NATURA 2000, obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin, náhrady škod způsobených chráněnými živočichy
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody
   585 508 409 r.honzakova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 712

Mgr. Lucie Michalová

vedoucí oddělení vodního hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 395 l.michalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 717

Mgr. Tomáš Šrom

vedoucí oddělení ochrany životního prostředí
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství
   585 508 642 t.srom@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 711


Poslední změna 04. 03. 2024 10:25:07