Systém energetického managementu dle normy ISO 50001

Olomoucký kraj zavádí systém managementu hospodaření s energií dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 50001 na budovách Krajského úřadu Olomouckého kraje a na budovách příspěvkových organizací, jejichž je kraj zřizovatelem. Kraj tak realizuje vytyčené cíle Územní energetické koncepce Olomouckého kraje, zejména snižování energetické náročnosti. Prvním krokem k úspěšnému zavedení systému energetického managementu bylo vyhlášení Energetické politiky kraje, v němž vedení kraje deklaruje závazek trvale snižovat energetickou náročnost.

Soubor typu pdfEnergetická politika Olomouckého kraje(845 kB)stáhnout


Poslední změna 28. 08. 2019 07:40:10