Prohlášení o přístupnosti

Na internetovém portálu Olomouckého kraje jsou informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány tak, aby se s nimi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Tato webová prezentace vyhovuje požadavkům kladeným vyhláškou č. 64/2008 o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Vzhled prezentace je řešen CSS styly. Titulní stránka je přístupná z kteréhokoliv místa webu přes odkaz v horní liště.

Stránky jsou standardně ovladatelné, informace jsou sdělovány srozumitelnou formou. K dispozici je kromě navigace také mapa webu i vyhledávací formulář v hlavičce stránky.

Na webových stránkách se mohou vyskytovat informace ve formátech:

  • MS Word (.doc, .docx), MS Excel (.xls, .xlsx) a MS PowerPoint (.ppt, .pptx) - dokumenty vytvářené pomocí produktu MS Office společnosti Microsoft

  • RTF - textový dokument, který dokáže zobrazit většina běžně používaných textových editorů

  • PDF - dokumenty vytvářené pomocí produktu Adobe Acrobat

  • ZIP - komprimované dokumenty

  • JPG, GIF - grafické dokumenty

  • Formuláře Software602 (.zfo) - vyžadují instalaci 602XML FILLER - volně ke stažení


Poslední změna 26. 06. 2018 13:42:16