Rada Olomouckého kraje schválila Víceletý akční plán Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

09. 11. 2021

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/35/60/2021 ze dne 8. 11. 2021 schválila Víceletý akční plán Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. V plánu jsou obsaženy rozvojové činnosti, tj. projekty, investice a další aktivity, které jsou připravované na příští tři roky s výhledem na další období. Víceletý akční plán tak představuje určitou zásobárnu činností, jež je pak zpřesňována v rámci schvalování rozpočtu kraje na další období. Víceletý akční plán na rok 2022 obsahuje celkem 357 rozvojových činností s předpokládanými výdaji přes 32 mld. Kč.


Poslední změna 09. 11. 2021 09:16:51