Archiv aktualit

27.10.2023 - Schválený Víceletý akční plán Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

Rada Olomouckého kraje na svém jednání 23. 10. 2023 schválila Víceletý akční plán Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Víceletý akční plán je připravován společně s návrhem rozpočtu.

23.05.2023 - Kraj projednal rozvojovou strategii. Důraz klade na inovace

Aby bylo jednou provždy jasné, kam Olomoucký kraj směřuje, řídí se při své práci Strategií rozvoje kraje. Jejím každoročním vyhodnocením se zabývají krajští zastupitelé. Dokument klade velký důraz na inovace a podporu kvalitního vzdělávání.

25.04.2022 - Olomoucký kraj hodnotil rozvoj regionu. Dal zelenou vlajkovým projektům

Krajští zastupitelé dostali na stůl hodnocení Strategie rozvoje kraje. A zároveň posvětili pilotní projekty, které mají zlepšit život v regionu – část z nich se zaměřuje na sever kraje.

09.11.2021 - Rada Olomouckého kraje schválila Víceletý akční plán Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/35/60/2021 ze dne 8. 11. 2021 schválila Víceletý akční plán Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. V plánu jsou obsaženy rozvojové činnosti, tj. projekty, investice a další aktivity, které jsou připravované na příští tři roky s výhledem na další období. Víceletý akční plán tak představuje určitou zásobárnu činností, jež je pak zpřesňována v rámci schvalování rozpočtu kraje na další období. Víceletý akční plán na rok 2022 obsahuje celkem 357 rozvojových činností s předpokládanými výdaji přes 32 mld. Kč.

20.10.2021 - Workshopy řešily rozvoj Olomouckého kraje

Hned dvě důležitá témata rezonovala při setkání pracovních skupin k vlajkovým projektům Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Zástupci kraje, měst, firem, organizací působících v oblasti trhu práce, inovací a cestovního ruchu se sešli v pátek 8. října v kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje.

25.09.2020 - Aktualizovány stránky

V souvislosti se schválením aktualizace Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje Zastupitelstvem Olomouckého kraje došlo k přepracování stránky.

31.01.2020 - Odborníci jednali o budoucnosti regionu

Jednání tří odborných skupin k aktualizaci Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje se uskutečnila v minulých dnech. Skupiny složené z odborníků z různých oblastí napříč celým krajem diskutovaly o situaci v regionu a hledaly společná témata, jejichž prostřednictvím by bylo možné přispět k jeho rozvoji.

10.07.2018 - Kraj vydal novou publikaci. Pomůže při rozhodování o investicích do rozvoje regionu

Publikaci s názvem Socioekonomický rozvoj regionů v Olomouckém kraji vydalo v těchto dnech hejtmanství. Patnáctistránková brožura hodnotí situaci v našem regionu a bude jedním z podkladů pro rozhodování například o dotačních titulech nebo plánovaných projektech.

04.05.2018 - Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání 23. 4. 2018 schválilo Zprávu o uplatňování Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje za rok 2017

Zpráva obsahuje souhrnné informace o tom, jak Olomoucký kraj v roce 2017 přispíval k plnění svého základního strategického dokumentu. V rámci přípravy zprávy byly zpracovány informace o rozvojových aktivitách v celkovém objemu 2,7 mld. Kč. Zpráva mimo jiné ukazuje, že dlouhodobě roste objem financí na dotace, které kraj poskytuje. V roce 2017 došlo také k oživení v oblasti projektů, na něž kraj dotace sám čerpá. Klíčovými pro kraj jsou i nadále investiční aktivity, rozsah neinvestičních aktivit však roste.

27.04.2017 - Zastupitelé na svém zasedání dne 24. 4. 2017 projednali hodnocení činnosti Olomouckého kraje za rok 2016 v rámci Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

Z hodnocení vyplývá, že na rozvoj regionu bylo krajem v roce 2016 vynaloženo přes 2,3 mld. Kč. Zejména se jednalo o investiční akce a v přibližně stejném objemu také o dotace subjektům v území. Neméně důležité jsou také však i neinvestiční činnosti, např. v oblasti sociálních služeb.

06.10.2016 - Tříletý akční plán Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje schválen

Lépe plánovat finance i lidské zdroje. Mít přehled o připravovaných projektech. Vyhledání mezer, kam se bude potřeba zaměřit v budoucnu. Dát ostatním vědět, na čem mohou spolupracovat. To vše má umožnit Tříletý akční plán

04.05.2016 - Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

Zastupitelé Olomouckého kraje na svém zasedání 29. 4. 2016 schválili změnu názvu základního strategického dokumentu. Ten se nyní v souladu s novelou zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, jmenuje Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Změna názvu dokumentu byla schválena při projednání hodnocení plnění cílů regionálního rozvoje za rok 2015.