Kontrola

Krajský úřad provádí v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a DSO nacházejících se území Olomouckého kraje. Krajský úřad vykonává tuto činnost v rámci výkonu přenesené působnosti.

Krajský úřad předkládá v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za Olomoucký kraj a příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem. Obce Olomouckého kraje předkládají roční zprávy o výsledcích finančních kontrol krajskému úřadu. Součástí zprávy o výsledcích finančních kontrol je hodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly, včetně přehledu o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů.

Krajský úřad vyřizuje petice a stížnosti dotčených osob, se kterými se obracejí na orgány kraje. Postup vyřizování petic a stížností Krajským úřadem Olomouckého kraje je upraven ve Směrnici č.1/2016 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

Plán kontrol územních samosprávných celků

Soubor typu pdfPlán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 2. pololetí 2019(392,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 1. pololetí 2019(247,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 2. pololetí 2018(393,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 1. pololetí 2018(254,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 2. pol. 2017(549,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 1. pololetí 2017(269,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 2. pol. 2016(224,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 1. pololetí 2016(251,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 2. pololetí 2015(246,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPlán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 1. pololetí 2015(154,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPlán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 2. pololetí 2014(211,9 kB)stáhnout
Soubor typu .docPlán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 1. pololetí 2014(117 kB)DOC | PDF

Informace o výsledcích kontrol

Soubor typu xlsxVýsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2018(31,9 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2018(14,9 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky finančních kontrol za rok 2018(18,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2017(37,4 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2017(15,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky finančních kontrol za rok 2017(17,6 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2016(36 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2016(16,2 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky finančních kontrol za rok 2016(16,8 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2015(27,8 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2015(16,2 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky finančních kontrol za rok 2015(14,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2014(29,1 kB)XLSX | PDF
Soubor typu xlsxVýsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2014(15,1 kB)XLSX | PDF
Soubor typu xlsxVýsledky finančních kontrol za rok 2014(16 kB)XLSX | PDF

Informace pro územní samosprávné celky

Soubor typu docPozvánka na seminář pro zástupce obcí a DSO(132 kB)stáhnout
Soubor typu xlsTermíny dílčích a konečných přezkoumání hospodaření za rok 2019(134 kB)stáhnout
Soubor typu pdfKontakty na pracovníky provádějící přezkoumání hospodaření (198,2 kB)stáhnout
Soubor typu docxŽádost o přezkoumání hospodaření - VZOR(14,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPovinnosti územních samosprávných celků(124,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřezkoumání hospodaření územních rozpočtů za roky 2014 - 2015 - nejčastější a nejzávažnější nedostatky(330,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOdkazy na informační portály(123,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, od 1.7.2017(430 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZákon č. 250/2000 Sb. - nové povinnosti v oblasti zveřejňování dokumentů, od 21.2.2017(433,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřestupky DSO od 1. 7. 2017(433,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřestupky obce od 1. 7. 2017(428,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚprava právních poměrů a odměňování členů zastupitelstev obcí od 1.1.2018(667,7 kB)stáhnout
Soubor typu pptOdměňování zastupitelů v návaznosti na volby 2018(332,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxProgram přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2019(38,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxSoupis podkladů k přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO za rok 2019(19,4 kB)stáhnout
Soubor typu pptVyhodnocení přezkoumání hospodaření za rok 2017(594 kB)stáhnout
Soubor typu pptRÚIAN Kontrola editace údajů(278,5 kB)stáhnout
Soubor typu pptSystém kontroly ÚSC(309,5 kB)stáhnout
Soubor typu pptVyhodnocení přezkoumání hospodaření za rok 2018 - prezentace(616 kB)stáhnout
Soubor typu pptPříprava přezkoumání hospodaření za rok 2019 - prezentace(290,5 kB)stáhnout

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol

Soubor typu pdfKdo může být kontaktním pracovníkem pro vložení RZ do modulu FKVS(194 kB)stáhnout
Soubor typu pdfKteré přílohy vyplňují obce a příspěvkové organizace ve zkráceném rozsahu(195,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfNávod na vložení a postoupení RZ FKVS(203,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfNávod na získání přístupu do modulu RZ FKVS(200,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPostup při sloučení příspěvkových organizací(193,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfManuál RZ - příručka pro uživatele(823,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVYHLÁŠKA č. 416 MF ze dne 28.června 2004(138,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004(191,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 1b k vyhlášce č. 416/2004(90,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 2 k vyhlášce č. 416/2004(101,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 3 k vyhlášce č. 416/2004(125,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 4 k vyhlášce č. 416/2004(138,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 5 k vyhlášce č. 416/2004(208,2 kB)stáhnout

Petice a stížnosti

Soubor typu pdfSměrnice č. 1/2016 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností(152,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPostup při podávání petice(123,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPostup při podávání stížností(128,2 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová
vedoucí odboru
Odbor kontroly
   585 508 810 z.puncocharova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1103


Poslední změna 30. 05. 2016 16:07:07

© Krajský úřad Olomouckého kraje