Školství a mládež

Hejtmanův pohár
Pedagog Olomouckého kraje
Hejtmanův pohár

Vítáme Vás na stránce, kde jsou pro Vás připraveny užitečné informace týkající se oblasti školství, mládeže a sportu v Olomouckém kraji.

Aktuálně

09.04.2020 - Aktuální informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Zveřejňujeme aktuální informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020.

09.04.2020 - Krizová linka pro rodiče

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje zřídila speciální telefonickou linku pro rodiče.

20.03.2020 - Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje o vykonávání péče o děti a mládeže za nouzového stavu

Zveřejňujeme seznam organizací, jimž bylo nařízeno vykonávání péče o děti a mládež, k nimiž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce.

13.03.2020 - Vychází březnové číslo měsíčníku Krajánek

Najdete v něm rady a kontakty v souvislosti s koronavirem.

Vychází březnové číslo měsíčníku Krajánek

10.03.2020 - Podepsáno. Kraj je oficiálním pořadatelem letní Olympiády dětí a mládeže 2021

Konat se bude v době od 20. do 25. června 2021 a dorazí na ni přes čtyři tisíce sportovců ze všech 14 krajů České republiky.

Podepsáno. Kraj je oficiálním pořadatelem letní Olympiády dětí a mládeže 2021

 

Cílem Olomouckého kraje v oblasti školství je všestranně přispívat k rozvoji vzdělání občanů kraje. Hlavní priority této oblasti vycházejí ze strategických dokumentů (Strategie, koncepce), a to především z Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy Olomouckého kraje a z Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji.

V Olomouckém kraji má sídlo druhá nejstarší univerzita v České republice, Univerzita Palackého v Olomouci, a dvě soukromé vysoké školy - Moravská vysoká škola Olomouc a Vysoká škola logistiky o.p.s. Vzdělávací nabídku v oblasti terciárního vzdělávání dále doplňují detašovaná pracoviště dalších vysokých škol a vyšší odborné školy.

Olomoucký kraj nabízí rozsáhlou síť základních a středních škol všech zřizovatelů (Adresář škol a školských zařízení). Vzdělávací nabídka středních škol, jejichž majoritním zřizovatelem je Olomoucký kraj, reaguje nejen na požadavky žáků a rodičovské veřejnosti, ale i trhu práce. I s ohledem na tuto skutečnost vykazují absolventi vysokou uplatnitelnost na trhu práce.

V Olomouckém kraji rovněž působí řada školských zařízení s pestrou nabídkou neformálního vzdělávání a volnočasových aktivit se zaměřením především na děti a mládež.

Systematická podpora rozvoje vzdělanosti občanů kraje a podpora sportu a sportovních aktivit je naplňována mimo jiné prostřednictvím realizace příslušných dotačních titulů (Granty a dotace).

Rozsáhlou agendu v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy zabezpečuje Olomoucký kraj prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, a to jak na poli státní správy, tak i samosprávy (Pro veřejnost, Pro školy a školská zařízení, Ekonomika školství).

Kontakty

Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA

vedoucí odboru
Odbor školství a mládeže
   585 508 857 m.gajdusek@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 10p, kancelář: 1019

Mgr. Marcela Bednaříková

asistentka vedoucího odboru
Odbor školství a mládeže
   585 508 856 m.bednarikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 10p, kancelář: 1020


Poslední změna 09. 04. 2020 14:09:43