Školství a mládež

Hejtmanův pohár
Pedagog Olomouckého kraje
Hejtmanův pohár

Vítáme Vás na stránce, kde jsou pro Vás připraveny užitečné informace týkající se oblasti školství a mládeže v Olomouckém kraji.

Aktuální informace a dokumenty k situaci způsobené koronavirem SARS-CoV-2

08.06.2021 - Informace k provozu škol a školských zařízení od 8. 6. 2021

Zde naleznete aktuální informace k provozu škol a školských zařízení od 8. 6. 2021.

27.05.2021 - Informace k provozu škol a školských zařízení od 31. 5. 2021

V přiloženém souboru naleznete bližší informace.

24.05.2021 - Dodatečné informace pro školy a školská zařízení od 24. 5. 2021

V přiloženém souboru naleznete bližší informace.

19.05.2021 - Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. 5. 2021

V přiloženém souboru naleznete bližší informace.

12.05.2021 - Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. 5. 2021

V přiloženém souboru naleznete bližší informace.

Aktuálně

30.08.2021 - Příští stanice svět!

Festival mezinárodního vzdělávání symbolicky zahájí nový Erasmus+ a Evropský sbor solidarity.

19.07.2021 - Vychází prázdninové číslo krajského měsíčníku

Aktuální číslo krajských novin vychází pod novým názvem i s upravenou grafikou, ale hlavně je plné informací. Hlavním tématem prázdninového dvojčísla jsou zážitky a cestovní ruch.

Vychází prázdninové číslo krajského měsíčníku

23.06.2021 - Školy Olomouckého kraje zabodovaly v celostátní soutěži řešící klimatickou krizi. Gymnázium Hejčín je favoritem

Pod záštitou místopředsedkyně Senátu Jitky Seitlové se už popáté konala závěrečná konference a vyhlášení soutěže CO2 liga.

Školy Olomouckého kraje zabodovaly v celostátní soutěži řešící klimatickou krizi. Gymnázium Hejčín je favoritem

22.06.2021 - Vychází červnové číslo měsíčníku Krajánek

V červnovém čísle zjistíte, že Olomoucký kraj přispěje sportovcům desítky milionů na činnost a opravy hřišť. Dočtete se, na čem bude kraj spolupracovat s nadací založenou nedávno zesnulým britským princem Philipem.

Vychází červnové číslo měsíčníku Krajánek

21.06.2021 - Informace k předkládání žádostí o zařazení soutěže či přehlídky na informativní seznam MŠMT pro školní rok 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo informaci k předkládání žádostí o zařazení soutěže či přehlídky v zájmovém vzdělávání na informativní seznam ministerstva pro školní rok 2021/2022. Tento dokument nahrazuje podávání žádostí o zveřejnění soutěží ve Věstníku MŠMT prostřednictvím dotační výzvy z minulých let.

 

Cílem Olomouckého kraje v oblasti školství je všestranně přispívat k rozvoji vzdělání občanů kraje. Hlavní priority této oblasti vycházejí ze strategických dokumentů (Strategie, koncepce), a to především z Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy Olomouckého kraje a z Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji.

V Olomouckém kraji má sídlo druhá nejstarší univerzita v České republice, Univerzita Palackého v Olomouci, a dvě soukromé vysoké školy - Moravská vysoká škola Olomouc a Vysoká škola logistiky o.p.s. Vzdělávací nabídku v oblasti terciárního vzdělávání dále doplňují detašovaná pracoviště dalších vysokých škol a vyšší odborné školy.

Olomoucký kraj nabízí rozsáhlou síť základních a středních škol všech zřizovatelů (Adresář škol a školských zařízení). Vzdělávací nabídka středních škol, jejichž majoritním zřizovatelem je Olomoucký kraj, reaguje nejen na požadavky žáků a rodičovské veřejnosti, ale i trhu práce. I s ohledem na tuto skutečnost vykazují absolventi vysokou uplatnitelnost na trhu práce.

V Olomouckém kraji rovněž působí řada školských zařízení s pestrou nabídkou neformálního vzdělávání a volnočasových aktivit se zaměřením především na děti a mládež.

Systematická podpora rozvoje vzdělanosti občanů kraje a podpora sportu a sportovních aktivit je naplňována mimo jiné prostřednictvím realizace příslušných dotačních titulů (Granty a dotace).

Rozsáhlou agendu v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy zabezpečuje Olomoucký kraj prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, a to jak na poli státní správy, tak i samosprávy (Pro veřejnost, Pro školy a školská zařízení, Ekonomika školství).

Kontakty

Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA

vedoucí odboru
Odbor školství a mládeže
   585 508 857 m.gajdusek@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 10p, kancelář: 1019

Mgr. Marcela Bednaříková

asistentka vedoucího odboru
Odbor školství a mládeže
   585 508 856 m.bednarikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 10p, kancelář: 1020


Poslední změna 30. 08. 2021 15:17:21