4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a, Olomouc, 779 11

4.2. Adresa úřadovny

Olomoucký kraj

Hlavní budova: Jeremenkova 40a, Olomouc, 779 11

Budova Regionální centrum Olomouc: Jeremenkova 40b, Olomouc, 779 11

Detašovaná pracoviště:

Šumperk:

Bulharská 372/8, 787 01 Šumperk (Detašované pracoviště v Šumperku funguje v budově Střední školy železniční a stavební v centru města Šumperka.)

Jeseník:

Dukelská 1240/27, 790 01 Jeseník

4.3. Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 17:00

Úterý 8:00 - 15:00

Středa 8:00 - 17:00

Čtvrtek 8:00 - 14:00

Pátek 8:00 - 14:00

4.4. Telefonní čísla

585 508 111 ústředna, telefonní seznam Krajského úřadu Olomouckého kraje

583 218 511 detašované pracoviště Šumperk

584 458 504 detašované pracoviště Jeseník

4.5. Čísla faxu

585 508 813 sídlo Olomouckého kraje Olomouc

4.6. Adresa internetové stránky subjektu s hypertextovým odkazem

https://www.olkraj.cz/index.php

4.7. Adresa e-podatelny

http://udeska.kr-olomoucky.cz:85/Gordic/Ginis/App/POE03/   

4.8. Další elektronické adresy

Olomoucký kraj e-mail: posta@olkraj.cz

Olomoucký kraj ID datové schránky: qiabfmf

 


Poslední změna 05. 11. 2018 18:15:24

© Krajský úřad Olomouckého kraje