Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje

Zásady územního rozvoje jsou územně plánovací dokumentací pro území celého kraje. Stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, stanoví kriteria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití. Zásady územního rozvoje mohou vymezit plochy a koridory s cílem prověřit možnosti budoucího využití. Součástí zásad územního rozvoje je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Zásady územního rozvoje se aktualizují každé čtyři roky, případně na základě návrhu oprávněného investora.

ZÚR OK - AKTUALIZACE

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje

Informace o schválení a nabytí účinnosti

Soubor typu .pdfZÚR OK 2008 - výpis usnesení UZ 21-32-2008(208,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZÚR OK 2008 - nabytí účinnosti(213,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAkt. č. 1 ZÚR OK 2011 - výpis usnesení UZ-19-44-2011(204 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAkt. č. 1 ZÚR OK 2011 - nabytí účinnosti(211,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfAkt. č. 2b ZÚR OK 2017 - výpis usnesení UZ-4-41-2017(610,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfAkt. č. 2b ZÚR OK 2017 - nabytí účinnosti(438,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfAkt. č. 3 ZÚR OK 2019 - výpis usnesení UZ-14-43-2019(560,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfAkt. č. 3 ZÚR OK 2019 - nabytí účinnosti(357,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfAkt. č. 2a ZÚR OK 2019 - výpis usnesení UZ-17-60-2019(568,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfAkt. č. 2a ZÚR OK 2019 - nabytí účinnosti(329,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚplné znění po akt. č. 2a ZÚR OK 2019 - záznam o účinnosti(803,2 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Jana Vychodilová

územní plánování - nadřízený orgán úřadů územního plánování
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 436 j.vychodilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1210

Ing. Lenka Chmelová

585 508 328
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 328 l.chmelova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1210


Poslední změna 16. 10. 2023 12:47:46