Rozdělení Aktualizace č. 2 na Aktualizaci č. 2a a 2b ZÚR OK

Rozdělení Aktualizace č. 2 na Aktualizaci č. 2a a 2b ZÚR OK

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 24. 4. 2015 usnesením č. UZ/15/55/2015 schválilo rozdělení Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na dvě části:

a) Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, jejímž obsahem bude řešení všech částí Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období (07/2011 – 05/2014), které nebudou předmětem aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje,

b) Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, jejímž obsahem bude řešení částí Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období (07/2011 – 05/2014) týkajících se lokality letiště Přerov a plochy pro nadmístní podnikatelské aktivity v území navazujícím na letiště Přerov včetně všech vazeb.

 


Poslední změna 25. 05. 2015 08:51:08