Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje vydané 22. 2. 2008

Dokumentace ZÚR OK v listinné podobě a dokladová část je uložena a je do ní možné nahlédnout u pořizovatele:

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odboru strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánu a stavebního řádu
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

Upozornění: Soubory dokumentace je možné prohlížet přímo v prohlížeči. Soubory větší velikosti (obecně nad 15 MB, zejména mapy a výkresy) však doporučujeme nejprve stáhnout do počítače a až poté otevřít pro prohlížení.


Poslední změna 08. 02. 2022 13:03:29