Za chrám, město a vlast

Výstava Za chrám, město a vlast byla završením čtyřletého vědecko-výzkumného projektu mapujícího osobnost olomouckého biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695), kterému se věnovali odborníci z Muzea umění Olomouc, Univerzity Palackého v Olomouci a Masarykovy univerzity v Brně. Bez tohoto barokního velmože by Morava – zejména Olomouc a Kroměříž – vypadala dnes úplně jinak. Stál za stavbami či přestavbami rezidencí v Kroměříži, Olomouci, Brně, Vyškově, Hukvaldech či na Mírově a vybudoval světoznámou kroměřížskou Květnou zahradu. Kromě toho však také shromáždil cenné sbírky grafik, mincí, knih, hudebnin a obrazů včetně světoznámého Tizianova díla Apollo a Marsyas.

Výstavu i vědecký projekt doplnily dvě rozsáhlé reprezentativní publikace.

zobrazit web »

Hlasování bylo ukončeno

Za chrám, město a vlast
Za chrám, město a vlast
Za chrám, město a vlast
Za chrám, město a vlast
Za chrám, město a vlast
Za chrám, město a vlast