Územní plánování

Územní plánování je soustavná činnost, která má za úkol komplexně řešit funkční využití území, stanovit zásady jeho organizace a věcně a časově koordinovat výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Základním úkolem územního plánování je vytvářet předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. Pro naplnění tohoto úkolu má územní plánování tři základní nástroje: územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace a územní rozhodování.

Kontakty

Ing. Irena Hendrychová
vedoucí oddělení
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 329 i.hendrychova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1210


Poslední změna 14. 11. 2018 09:06:55

© Krajský úřad Olomouckého kraje