Zdravotnictví

kojenecky-ustav-008-b.jpg
zachranna-zdravotnicka-sluzba-ol-sanitky.jpg
zachranna-zdravotnicka-sluzba-ol.jpg

Aktuálně

07.03.2019 - Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2019 – 2022

Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání dne 25. 2. 2019 schválilo Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2019 – 2022, který je základním strategickým dokumentem Olomouckého kraje pro oblast protidrogové prevence. Navazuje na obdobný dokument, Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015 – 2018. Protidrogová prevence v Olomouckém kraji je tvořena dvěma základními pilíři – primární prevencí a oblastí snižování rizik, léčby a resocializace. Kromě nelegálních drog je zaměřena také na problematiku užívání alkoholu, tabáku a patologické hráčství.

07.02.2019 - Pacienti v ohrožení života dostanou kvalitnější péči

Dvě nová oddělení, kde se budou léčit nemocní, jimž selhává jedna či více základních životních funkcí, představila fakultní nemocnice v Olomouci.

Pacienti v ohrožení života dostanou kvalitnější péči

13.11.2018 - Vychází listopadové číslo měsíčníku Olomoucký kraj

Nové číslo měsíčníku Olomoucký kraj vám představí učitelku mateřské školy z Jívové, kterou za záchranu dětských životů při dopravní nehodě vyznamenal prezident České republiky. Dovíte se v něm také, kam kraj letos rozdělil dotace a co plánuje podpořit příští rok. Svým návrhem se můžete zapojit do soutěže o krajskou stavbu roku.

Vychází listopadové číslo měsíčníku Olomoucký kraj

05.10.2018 - Záchranáři převzali od kraje nové sanitky

Deset nových sanitek si v pátek 5. října převzala záchranná služba Olomouckého kraje. Moderně vybavené automobily zamíří na Olomoucko, Přerovsko, Prostějovsko, Jesenicko a Šumpersko.

Záchranáři převzali od kraje nové sanitky

02.10.2018 - V pátek bude pro záchranáře svátek. Dostanou deset nových sanitek

Olomoucký kraj pokračuje v modernizaci zdravotnické záchranné služby. Ještě tento týden dostanou záchranáři do výbavy deset nových sanitních vozů. Moderní auta budou převážet pacienty ve všech regionech kraje. Hejtmanství postupně pořídí třicet sanitek a další záchranářské vybavení.

V pátek bude pro záchranáře svátek. Dostanou deset nových sanitek

RSSarchiv aktualit »

Kraj se podílí na veřejné správě zdravotnictví ve svém územním obvodu, přitom zejm.:

 • zřizuje zdravotnickou záchrannou službu, Odborný léčebný ústav Paseka (pracoviště v Pasece a v Moravském Berouně) a Dětské centrum Ostrůvek (pracoviště v Olomouci a v Šumperku), vč. jejich ekonomického řízení
 • je jediným akcionářem Nemocnice Olomouckého kraje, a. s., jejímž prostřednictvím pronajímá majetek pro provozování nemocnic v Prostějově, Přerově a Šternberku (které provozuje soukromý provozovatel Středomoravské nemocniční a.s.)
 • zajišťuje lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služny a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
 • zajišťuje prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na svém území prostřednictvím smlouvy se Zdravotnickou  záchrannou službou Olomouckého kraje
 • zajišťuje v případě potřeby zdravotní služby a zaopatření v dětském domově pro děti do 3 let
 • sleduje poskytování zdravotní péče, ovlivňuje její poskytování prostřednictvím zřizovaných ústavů a záchranné služby a připravuje koncepční materiály ve zdravotnictví
 • podílí se na realizaci protidrogové politiky na území kraje
 • zabezpečuje činnost protialkoholní záchytné stanice
 • metodicky řídí zdravotnické složky integrovaného záchranného systému
 • podílí se na krizovém řízení ve zdravotnictví
 • poskytuje dotace na projekty v oblasti zdravotnictví, zejm. vzdělávání a protidrogovou prevenci
 • spolupracuje s jinými orgány ve veřejné správě zdravotnictví

V Olomouckém kraji působí mnoho dalších státních i nestátních zdravotnických zařízení

Odbor zdravotnictví krajského úřadu kromě zajišťování výše uvedených činností:

 • vyřizuje stížnosti a další podněty v oblasti zdravotnictví vč. činností nezávislých odborných komisí
 • přezkoumává lékařské posudky na základě návrhu na přezkoumání - odvolání
 • přijímá informace o pozastavení používání léčiv a další naléhavé informace o léčivech
 • rozhoduje o oprávnění k poskytování zdravotních služeb (dříve registrace)
 • organizuje výběrová řízení na smlouvy mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními
 • provádí kontrolu zdravotnických zařízení a rozhoduje o uložení pokut
 • přebírá zdravotnickou dokumentaci ze zrušených zdravotnických zařízení a zajišťuje její předání jiným zdravotnickým zařízením, které si pacienti zvolí
 • zajišťuje úhradu stanovených činností souvisejících se zdravotní péčí, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění (odstraňování nepoužitelných léčiv, ochrana před infekčními onemocněními)
 • rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obce o pokutách za přestupky a správní delikty na úseku zdravotnictví

Kontakty

Ing. Bohuslav Kolář MBA
vedoucí odboru
Odbor zdravotnictví
   585 508 858 b.kolar@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1121


Poslední změna 07. 03. 2019 10:02:19

© Krajský úřad Olomouckého kraje