Informatika

Informatika jako taková nevzniká a neexistuje sama pro sebe, má konkrétní cíle a program, ale vždy je to prostředek k dosažení cílů a k zajištění úkolů jiných oblastí. Pojmenování informatika nebo informační a komunikační technologie reprezentují mnoho technického i programového vybavení, mnoho technologií, mnoho informací a mnoho ještě ne zcela běžných způsobů zacházení s nimi. Všechna, tato většinou skrytá technika a prostředí, musí sloužit ke snadnému přístupu k informacím, k přiblížení veřejné správy občanům, k prezentaci Olomouckého kraje a bude mít přínos nejen informační respektive politický, ale i ekonomický. Olomoucký kraj má ambice nezůstat pozadu, chce se podílet na plnění cílů s využitím informačních technologií v rámci České republiky a čerpat ze zkušeností partnerů v Evropské unii i ve světě.

Aktuálně z oblasti informatiky

24.10.2023 - HACKATHON zná vítěze

HACKATHON – kreativní událost zaměřenou na tvorbu originálních nápadů vedoucích ke zlepšení kvality života v olomouckém regionu proběhl minulý víkend. Úkolem účastníků bylo za pomoci dodaných otevřených dat, navrhnout, vytvořit a odprezentovat vlastní řešení různých tematických oblastí (např. mobilita, bezpečnost, infrastruktura, životní prostředí, udržitelnost, kultura).

18.10.2023 - V pátek 20. 10. 2023 začíná třídenní HACKATHON

Účastníci budou nejprve seznámeni s pravidly, otevřenými daty a nabízenými tématy: • Energetická spotřeba Univerzity Palackého v Olomouci • Optimalizace cyklotras města Olomouc • Obce Olomouckého kraje – kde žít, kde investovat? • Atraktivita Olomouckého kraje v oblasti vědy, výzkumu a inovací • Vlastní téma

26.09.2023 - Digitální občanský průkaz v mobilu – eDoklad

Vláda schválila novelu zákona o právu na digitální služby, která zavádí eDoklad – tedy možnost uložit občanku a další průkazy do mobilu. Návrh novely je k dispozici na portálu VeKLEP a čeká jej ještě schválení parlamentem. Novela zavádí pojem „digitální stejnopis průkazu“ a definuje potřebnou infrastrukturu a procesy pro poskytování, používání a ověřování digitálních stejnopisů průkazů. Průkazem je možné prokazovat totožnost a případně jiné skutečnosti (libovolný průkaz, který má obraz v některém z agendových systémů).

12.09.2023 - 20.–22. 10. 2023 proběhne třídenní HACKATHON zaměřený na originální nápady vedoucí ke zlepšení kvality života

Jedná se o 48 - hodinovou intenzivní kreativní událost zaměřenou na tvorbu originálních nápadů vedoucích ke zlepšení kvality života v olomouckém regionu. Úkolem účastníků bude v týmu, nebo samostatně, pod dohledem zkušených mentorů a za pomoci dodaných otevřených dat, navrhnout, vytvořit a odprezentovat vlastní, nebo předpřipravené, kreativní řešení zasazené do různých tematických oblastí (např. mobilita, bezpečnost, infrastruktura, životní prostředí, udržitelnost, kultura).

01.08.2023 - Odemykání mobilních zařízení

Nastavení odemykání mobilních zařízení bychom neměli podceňovat. Uzamčené zařízení nám v krizových situacích poskytne čas jednat. Služební mobilní zařízení mohou být chráněna pojistkou pro případ ztráty, která umožní jejich dohledání nebo vzdálenou správu, promazání atp.

Koncepční dokumenty

Soubor typu .pdfRozvoj informační společnosti Olomouckého kraje(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfi2010 – evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost(748 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfStrategie implementace eGovernmentu(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfInformační koncepce(1,1 MB)stáhnout

Open Data

Soubor typu pdfKoncepce (open)datového portálu Olomouckého kraje(5,4 MB)stáhnout
Soubor typu docxCo jsou otevřená data?(24,1 kB)DOCX | PDF
Soubor typu pdfJak otevírat data?(536,3 kB)stáhnout

Ročenky

Soubor typu pdfRočenka 2022(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2021(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2020(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2019(786,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2018(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2017(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2016(520,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2015(359,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2014(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka - 2013(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2012(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2011(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2010(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2009(477,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2007(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2006(856,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2005(285,2 kB)stáhnout
Soubor typu jpgbanner_20(41,3 kB)stáhnout

Informace o informačním systému Krajského úřadu Olomouckého kraje

Soubor typu pdfInformace o informačním systému Krajského úřadu Olomouckého kraje(467,2 kB)stáhnout

IOP - dokumenty ke stažení

Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Datový sklad Olomouckého kraje(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Digitalizace a ukládáni(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Digitální mapa veřejné správy(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Technologické centrum a Elektronická spisová služba(2,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Olomouckého kraje(2 MB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Jiří Šafránek

vedoucí odboru
Odbor informačních technologií
   585 508 140 j.safranek@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 1, kancelář: 116


Poslední změna 24. 10. 2023 11:54:36