Informatika

Informatika jako taková nevzniká a neexistuje sama pro sebe, má konkrétní cíle a program, ale vždy je to prostředek k dosažení cílů a k zajištění úkolů jiných oblastí. Pojmenování informatika nebo informační a komunikační technologie reprezentují mnoho technického i programového vybavení, mnoho technologií, mnoho informací a mnoho ještě ne zcela běžných způsobů zacházení s nimi. Všechna, tato většinou skrytá technika a prostředí, musí sloužit ke snadnému přístupu k informacím, k přiblížení veřejné správy občanům, k prezentaci Olomouckého kraje a bude mít přínos nejen informační respektive politický, ale i ekonomický. Olomoucký kraj má ambice nezůstat pozadu, chce se podílet na plnění cílů s využitím informačních technologií v rámci České republiky a čerpat ze zkušeností partnerů v Evropské unii i ve světě.

Aktuálně z oblasti informatiky

04.10.2022 - Koho se týkají nové povinnosti směrnice o kybernetické bezpečnosti – NIS2

Dosavadní regulace kybernetické bezpečnosti byla v České republice koncipována pro poměrně úzkou skupinu několika stovek nejdůležitějších a nejvýznamnějších organizací s velkým dopadem na celou společnost. Směrnice NIS2 přináší nový pohled na tuto problematiku.

20.09.2022 - Nová směrnice Evropská unie o kybernetické bezpečnosti – NIS2

Evropská unie již v roce 2016 přijala směrnici o bezpečnosti sítí a informací, tzv. směrnici NIS (Network and Information Security). V České republice již v té době existoval zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a proto muselo dojít k jeho novelizaci. Velkou výhodou pro Českou republiku bylo, že jako jeden z mála členských států měla v této oblasti díky zmíněnému zákonu zkušenosti, a proto také mohla významně přispět k obsahu první směrnice NIS.

02.05.2022 - Odbor informačních technologií zveřejnil ročenku za rok 2021

Odbor informačních technologií každoročně vydává ročenku. Poskytuje řadu zajímavých informací, které vypovídají o činnosti Odboru informačních technologií, službách, poskytovaných uživatelům Krajského úřadu Olomouckého kraje, organizacím zřizovaných Olomouckým krajem i veřejnosti.

14.04.2022 - Ministerstvo vnitra schválilo první čtyři poskytovatele veřejné části státního cloudu

Ministerstvo vnitra schválilo čtyři první poskytovatele komerční části státního cloudu. Ti státu budou moci nabízet cloudové služby (IaaS, Infrastructure as a service, infrastruktura jako služba, PaaS, Platform as a service, platforma jako služba i SaaS, Software as a service, software jako služba) pro systémy, které si stát nechce či nemůže provozovat sám ve státní části chystaného cloudu.

07.03.2022 - ZLATÝ ERB 2022 – prodloužení uzávěrky soutěže

Na základě několika žádostí zástupců měst a obcí, kdy minulý i tento týden je poznamenaný událostmi na Ukrajině, pořadatelé rozhodli o prodloužení uzávěrky soutěže. Přihlášky je tedy možné zasílat do pondělí 14. března do 14. hod. Ostatní termíny zůstávají v platnosti.

Koncepční dokumenty

Soubor typu .pdfRozvoj informační společnosti Olomouckého kraje(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfi2010 – evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost(748 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfStrategie implementace eGovernmentu(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfRočenka OIT 2013(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfInformační koncepce(1,1 MB)stáhnout

Open Data

Soubor typu docxCo jsou otevřená data?(24,1 kB)DOCX | PDF
Soubor typu pdfJak otevírat data?(536,3 kB)stáhnout

Ročenky

Soubor typu pdfRočenka 2021(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2020(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2019(786,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2018(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2017(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2016(520,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2015(359,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2014(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka - 2013(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2012(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2011(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2010(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2009(477,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2007(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2006(856,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2005(285,2 kB)stáhnout
Soubor typu jpgbanner_20(41,3 kB)stáhnout

Informace o informačním systému Krajského úřadu Olomouckého kraje

Soubor typu pdfInformace o informačním systému Krajského úřadu Olomouckého kraje(467,2 kB)stáhnout

IOP - dokumenty ke stažení

Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Datový sklad Olomouckého kraje(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Digitalizace a ukládáni(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Digitální mapa veřejné správy(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Technologické centrum a Elektronická spisová služba(2,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Olomouckého kraje(2 MB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Jiří Šafránek

vedoucí odboru
Odbor informačních technologií
   585 508 140 j.safranek@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 1, kancelář: 116


Poslední změna 04. 10. 2022 13:42:40