Školství a mládež

Hejtmanův pohár
Pedagog Olomouckého kraje
Hejtmanův pohár

Vítáme Vás na stránce, kde jsou pro Vás připraveny užitečné informace týkající se oblasti školství a mládeže v Olomouckém kraji.

Aktuální informace a dokumenty k situaci způsobené koronavirem SARS-CoV-2

08.06.2021 - Informace k provozu škol a školských zařízení od 8. 6. 2021

Zde naleznete aktuální informace k provozu škol a školských zařízení od 8. 6. 2021.

27.05.2021 - Informace k provozu škol a školských zařízení od 31. 5. 2021

V přiloženém souboru naleznete bližší informace.

24.05.2021 - Dodatečné informace pro školy a školská zařízení od 24. 5. 2021

V přiloženém souboru naleznete bližší informace.

19.05.2021 - Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. 5. 2021

V přiloženém souboru naleznete bližší informace.

12.05.2021 - Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. 5. 2021

V přiloženém souboru naleznete bližší informace.

Aktuálně

17.06.2021 - Podpora pohybové gramotnosti v Olomouckém kraji

Dne 16. 6. 2021 proběhla živě vysílaná diskuse nad tématy zdravého životního stylu a významu pohybových aktivit pro všechny. Diskuze proběhla s odborníky v oblastech speciálně pedagogického poradenství, aplikovaných pohybových aktivit a zájmového vzdělávání z prostředí AC BALUO na FTK UP Olomouc.

17.06.2021 - Virtuální realita ve škole ve spolupráci s Výzkumným ústavem pro podnikání a inovace, z.ú.

Dne 8. 6. 2021 se uskutečnil webinář, který ředitelům i pedagogickým pracovníkům všech typů škol nabídl seznámení s následujícími tématy:

17.06.2021 - Využití moderních technologií pro propagaci školy

Prostředí internetu je již několik let nedílnou součástí našich životů. Jak ale efektivně komunikovat a prezentovat školu studentům, rodičům a dalším subjektům?

26.05.2021 - Volba povolání bez zbytečných stereotypů

V rámci podpory zvyšování kompetencí pedagogů k vedení žáků k zodpovědné volbě povolání se 20. 5. 2021 uskutečnil online seminář určený všem pedagogickým pracovníkům a pracovnicím, nejen kariérovým a výchovným poradcům a byl zaměřen na rozšíření jejich kompetencí v oblasti kariérového poradenství.

20.05.2021 - Kraj podepsal memorandum s nadací, kterou založil britský princ

Jeho předmětem je zapojení dětí a mládeže z regionu do progresivního způsobu vzdělávání.

Kraj podepsal memorandum s nadací, kterou založil britský princ

 

Cílem Olomouckého kraje v oblasti školství je všestranně přispívat k rozvoji vzdělání občanů kraje. Hlavní priority této oblasti vycházejí ze strategických dokumentů (Strategie, koncepce), a to především z Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy Olomouckého kraje a z Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji.

V Olomouckém kraji má sídlo druhá nejstarší univerzita v České republice, Univerzita Palackého v Olomouci, a dvě soukromé vysoké školy - Moravská vysoká škola Olomouc a Vysoká škola logistiky o.p.s. Vzdělávací nabídku v oblasti terciárního vzdělávání dále doplňují detašovaná pracoviště dalších vysokých škol a vyšší odborné školy.

Olomoucký kraj nabízí rozsáhlou síť základních a středních škol všech zřizovatelů (Adresář škol a školských zařízení). Vzdělávací nabídka středních škol, jejichž majoritním zřizovatelem je Olomoucký kraj, reaguje nejen na požadavky žáků a rodičovské veřejnosti, ale i trhu práce. I s ohledem na tuto skutečnost vykazují absolventi vysokou uplatnitelnost na trhu práce.

V Olomouckém kraji rovněž působí řada školských zařízení s pestrou nabídkou neformálního vzdělávání a volnočasových aktivit se zaměřením především na děti a mládež.

Systematická podpora rozvoje vzdělanosti občanů kraje a podpora sportu a sportovních aktivit je naplňována mimo jiné prostřednictvím realizace příslušných dotačních titulů (Granty a dotace).

Rozsáhlou agendu v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy zabezpečuje Olomoucký kraj prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, a to jak na poli státní správy, tak i samosprávy (Pro veřejnost, Pro školy a školská zařízení, Ekonomika školství).

Kontakty

Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA

vedoucí odboru
Odbor školství a mládeže
   585 508 857 m.gajdusek@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 10p, kancelář: 1019

Mgr. Marcela Bednaříková

asistentka vedoucího odboru
Odbor školství a mládeže
   585 508 856 m.bednarikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 10p, kancelář: 1020


Poslední změna 17. 06. 2021 14:14:55