Školství a mládež

Hejtmanův pohár
Pedagog Olomouckého kraje
Hejtmanův pohár

Vítáme Vás na stránce, kde jsou pro Vás připraveny užitečné informace týkající se oblasti školství a mládeže v Olomouckém kraji.

Aktuální informace a dokumenty k situaci způsobené koronavirem SARS-CoV-2

18.09.2020 - Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

V přiložených souborech najdete bližší informace.

14.09.2020 - Informace Ministerstva zdravotnictví ČR k nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním covid-19

Zde naleznete bližší informace.

24.08.2020 - Školní rok 2020/2021 - organizace, manuál, doporučení

V přiložených souborech naleznete bližší informace.

01.06.2020 - Informace k další etapě rozvolňování na speciálních školách

V příloze naleznete bližší informace.

28.05.2020 - Informace k další etapě rozvolňování na ZŠ

V přiloženém souboru najdete bližší informace.

Aktuálně

07.07.2020 - Nová výzva pro romské studenty středních a vysokých škol! ROMEA vyhlašuje stipendijní program pro rok 2020/21

Organizace ROMEA zahájila příjem žádostí o stipendia pro romské studenty středních, vyšších odborných a nově také vysokých škol.

03.07.2020 - Takový dárek by chtěl každý. Olomouckému kraji ho vyrobily děti

Celkem osm uměleckých základních škol se zapojilo do výtvarné soutěže, jejímž tématem bylo 20 let Olomouckého kraje. Nadané malířky i malíři poslali hejtmanství více než stovku povedených výkresů.

Takový dárek by chtěl každý. Olomouckému kraji ho vyrobily děti

16.06.2020 - Vychází červnové číslo měsíčníku Krajánek

Přináší informace o humanitární sbírce pro obce postižené povodní.

Vychází červnové číslo měsíčníku Krajánek

28.04.2020 - Nabídka ochrany obličeje, dezinfekce a dalších služeb

Zde najdete nabídku pro školy.

20.04.2020 - Soutěž & Podnikej

Nadační fond vzdělávání a podnikání nabízí zdarma všem žákům středních škol svou metodiku a výukovou webovou aplikaci zdarma.

 

Cílem Olomouckého kraje v oblasti školství je všestranně přispívat k rozvoji vzdělání občanů kraje. Hlavní priority této oblasti vycházejí ze strategických dokumentů (Strategie, koncepce), a to především z Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy Olomouckého kraje a z Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji.

V Olomouckém kraji má sídlo druhá nejstarší univerzita v České republice, Univerzita Palackého v Olomouci, a dvě soukromé vysoké školy - Moravská vysoká škola Olomouc a Vysoká škola logistiky o.p.s. Vzdělávací nabídku v oblasti terciárního vzdělávání dále doplňují detašovaná pracoviště dalších vysokých škol a vyšší odborné školy.

Olomoucký kraj nabízí rozsáhlou síť základních a středních škol všech zřizovatelů (Adresář škol a školských zařízení). Vzdělávací nabídka středních škol, jejichž majoritním zřizovatelem je Olomoucký kraj, reaguje nejen na požadavky žáků a rodičovské veřejnosti, ale i trhu práce. I s ohledem na tuto skutečnost vykazují absolventi vysokou uplatnitelnost na trhu práce.

V Olomouckém kraji rovněž působí řada školských zařízení s pestrou nabídkou neformálního vzdělávání a volnočasových aktivit se zaměřením především na děti a mládež.

Systematická podpora rozvoje vzdělanosti občanů kraje a podpora sportu a sportovních aktivit je naplňována mimo jiné prostřednictvím realizace příslušných dotačních titulů (Granty a dotace).

Rozsáhlou agendu v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy zabezpečuje Olomoucký kraj prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, a to jak na poli státní správy, tak i samosprávy (Pro veřejnost, Pro školy a školská zařízení, Ekonomika školství).

Kontakty

Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA

vedoucí odboru
Odbor školství a mládeže
   585 508 857 m.gajdusek@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 10p, kancelář: 1019

Mgr. Marcela Bednaříková

asistentka vedoucího odboru
Odbor školství a mládeže
   585 508 856 m.bednarikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 10p, kancelář: 1020


Poslední změna 18. 09. 2020 08:02:39