Prohlášení o přístupnosti

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Olomoucký kraj se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti  webových stránek a mobilních  aplikací subjektů veřejného sektoru

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.olkraj.cz

Tyto webové stránky jsou plně v souladu se Zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Vzhled prezentace je řešen CSS styly. Titulní stránka je přístupná z kteréhokoliv místa webu přes odkaz v horní liště.

Stránky jsou standardně ovladatelné, informace jsou sdělovány srozumitelnou formou. K dispozici je kromě navigace také mapa webu i vyhledávací formulář v hlavičce stránky.

Na webových stránkách se mohou vyskytovat informace ve formátech:

  • MS Word (.doc, .docx), MS Excel (.xls, .xlsx) a MS PowerPoint (.ppt, .pptx) - dokumenty vytvářené pomocí produktu MS Office společnosti Microsoft

  • RTF - textový dokument, který dokáže zobrazit většina běžně používaných textových editorů

  • PDF - dokumenty vytvářené pomocí produktu Adobe Acrobat

  • ZIP - komprimované dokumenty

  • JPG, GIF - grafické dokumenty

  • Formuláře Software602 (.zfo) - vyžadují instalaci 602XML FILLER - volně ke stažení

 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 8. 4. 2020


Poslední změna 08. 04. 2020 10:20:07