Sociální záležitosti

pav.jpg
Domov pro seniory
jhbk.jpg

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje nabízí prostřednictvím těchto webových stránek především pomoc lidem, kteří hledají informace týkající se sociální oblasti. Protože se jedná o rozsáhlou agendu, jednotlivé odkazy Vás nasměrují na požadovaná témata, kde naleznete odpovědi na své otázky. Na stránkách portálu naleznete i odkazy, které směřují do oblasti dotací a grantů v oblasti sociální péče.

Věříme, že webové stránky Vám pomůžou vyhledat specifické informace ze sociální oblasti.

Okruhy / témata

Aktuálně

07.11.2019 - Žádosti do Podprogramu č. 1

Žádosti o dotaci na poskytování sociálních služeb na rok 2020

01.11.2019 - Připomínkování střednědobého plánu

Připomínkování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021–2023

17.10.2019 - Křesadlo 2019

Po roce opět přichází možnost ocenit významné dobrovolníky Olomouckého kraje cenou Křesadlo 2019.

02.10.2019 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Ministerstvo zdravotnictví ČR si Vás dovoluje pozvat na Seminář pro potenciální uchazeče o poskytnutí dotace z Programu podpory Center duševního zdraví III (dále jen CDZ III), realizovaného v rámci projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646). Podrobné informace naleznete v přiloženém souboru.

02.10.2019 - Divadelní představení pro seniory přiblíží nástrahy a rizika

Podvodníci stále zkouší okrádat důvěřivé seniory. Pod různými záminkami se snaží získat jejich peníze. Správnou cestou, jak kriminální jednání na seniorech minimalizovat, je vzdělávat a poučovat ohroženou skupinu osob, jak rozpoznat manipulativní a falešné chování a jak na něj reagovat.

Divadelní představení pro seniory přiblíží nástrahy a rizika

RSSarchiv aktualit »

Kontakty

Mgr. Irena Sonntagová
Vedoucí odboru
Odbor sociálních věcí
   585 508 220 i.sonntagova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 818
Bc. Mgr. Zbyněk Vočka
Vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení sociální pomoci
   585 508 217 zbynek.vocka@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 802
Mgr. Pavel Podivínský
vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 228 p.podivinsky@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 815
Mgr. Valerie Navrátilová
vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení plánování sociálních služeb
   585 508 237 v.navratilova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 815
Ing. Martina Bernátová
vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
   585 508 568 m.bernatova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 817


Poslední změna 07. 11. 2019 06:05:45

© Krajský úřad Olomouckého kraje