Sociální záležitosti

pav.jpg
Domov pro seniory
jhbk.jpg

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje nabízí prostřednictvím těchto webových stránek především pomoc lidem, kteří hledají informace týkající se sociální oblasti. Protože se jedná o rozsáhlou agendu, jednotlivé odkazy Vás nasměrují na požadovaná témata, kde naleznete odpovědi na své otázky. Na stránkách portálu naleznete i odkazy, které směřují do oblasti dotací a grantů v oblasti sociální péče.

Věříme, že webové stránky Vám pomůžou vyhledat specifické informace ze sociální oblasti.

Okruhy / témata


Aktuálně

20.04.2023 - Vyhlášení 2. kola dotačního programu Ministerstva vnitra ČR na rok 2023

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR vyhlásil 2. kolo dotačního Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023, který je určen pro města, obce a kraje.

03.04.2023 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

k předložení zprávy auditora (Podprogram č. 1)

26.01.2023 - Zaopatřovací příspěvek pro mladé dospělé, kteří opouštějí náhradní péči

Ministerstvo práce a sociálních věcí aktualizovalo Informační leták Zaopatřovací příspěvek pro mladé dospělé, kteří opouštějí náhradní péči.

Zaopatřovací příspěvek pro mladé dospělé, kteří opouštějí náhradní péči

02.01.2023 - Byl schválen nový Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2024-2026

Vážené dámy, vážení pánové, vážení členové pracovních skupin, sdělujeme vám, že dne 12. 12. 2022 byl Zastupitelstvem Olomouckého kraje schválen nový strategický dokument Olomouckého kraje - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2024-2026.

15.12.2022 - Ocenili jsme osm dobrovolníků z Olomouckého kraje cenou Křesadlo 2022

Dělají neobyčejné věci pro druhé lidi. Ocenili jsme osm dobrovolníků z Olomouckého kraje cenou Křesadlo 2022 Osm výjimečných dobrovolníků z Olomouckého kraje převzalo v úterý 13. prosince 2022 v Arcibiskupském paláci v Olomouci cenu Křesadlo 2022 za svou obětavou nezištnou pomoc lidem ve svém okolí. Dobrovolníci, kteří působí v různých oblastech veřejného života, byli nominovaní občany nebo organizacemi z celého Olomouckého kraje. Ve dvanáctém ročníku vybírala komise složená ze zástupců kraje, měst, neziskových organizací, univerzity a médií téměř ze třech desítek dobrovolníků.

Ocenili jsme osm dobrovolníků z Olomouckého kraje cenou Křesadlo 2022

Kontakty

Mgr. Bc. Zbyněk Vočka

vedoucí odboru sociálních věcí
Odbor sociálních věcí
   585 508 217 zbynek.vocka@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 818

Mgr. Pavel Podivínský

vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 228 p.podivinsky@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 815

Mgr. Valerie Navrátilová

vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení plánování sociálních služeb
   585 508 237 v.navratilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 815

Mgr. Olga Nepšinská

Vedoucí oddělení sociální pomoci
Odbor sociálních věcí
oddělení sociální pomoci
   585 508 451 o.nepsinska@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 802

Ing. Martina Bernátová

vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
   585 508 568 m.bernatova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 817


Poslední změna 20. 04. 2023 08:07:42