Sociální záležitosti

pav.jpg
Domov pro seniory
jhbk.jpg

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje nabízí prostřednictvím těchto webových stránek především pomoc lidem, kteří hledají informace týkající se sociální oblasti. Protože se jedná o rozsáhlou agendu, jednotlivé odkazy Vás nasměrují na požadovaná témata, kde naleznete odpovědi na své otázky. Na stránkách portálu naleznete i odkazy, které směřují do oblasti dotací a grantů v oblasti sociální péče.

Věříme, že webové stránky Vám pomůžou vyhledat specifické informace ze sociální oblasti.

Okruhy / témata

Aktuálně

28.01.2019 - Finanční vyúčtování - Podprogram č. 2

Informace pro příjemce dotace z Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogramu č. 2

24.01.2019 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Stav formulářů "Akceptovaný"

21.01.2019 - Finanční vypořádání dotace a podklady pro výpočet vyrovnávací platby

Informace pro poskytovatele sociálních služeb k finančnímu vypořádání účelové dotace na poskytování sociálních služeb v rámci Podprogramu č. 1

21.01.2019 - Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí do Podprogramu č. 2

Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí do Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogramu č. 2

16.01.2019 - Záměr a zadání realizace procesu tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021–2023

Veřejnost má možnost zapojit se do procesu tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021–2023 a Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2020


RSSarchiv aktualit »

Kontakty

Mgr. Irena Sonntagová
Vedoucí odboru
Odbor sociálních věcí
   585 508 220 i.sonntagova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 818
Bc. Mgr. Zbyněk Vočka
Vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení sociální pomoci
   585 508 217 zbynek.vocka@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 802
Mgr. Pavel Podivínský
vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 228 p.podivinsky@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 815
Mgr. Valerie Navrátilová
vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení plánování sociálních služeb
   585 508 237 v.navratilova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 815
Ing. Martina Bernátová
vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
   585 508 568 m.bernatova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 817


Poslední změna 15. 02. 2019 10:38:11

© Krajský úřad Olomouckého kraje