Sociální záležitosti

pav.jpg
Domov pro seniory
jhbk.jpg

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje nabízí prostřednictvím těchto webových stránek především pomoc lidem, kteří hledají informace týkající se sociální oblasti. Protože se jedná o rozsáhlou agendu, jednotlivé odkazy Vás nasměrují na požadovaná témata, kde naleznete odpovědi na své otázky. Na stránkách portálu naleznete i odkazy, které směřují do oblasti dotací a grantů v oblasti sociální péče.

Věříme, že webové stránky Vám pomůžou vyhledat specifické informace ze sociální oblasti.

Okruhy / témata


Aktuálně

10.01.2022 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

k finančnímu vypořádání účelové dotace na poskytování sociálních služeb v rámci Podprogramu č. 1 a přezkoumání vyrovnávací platby

03.01.2022 - Zapojení veřejnosti do procesu tvorby strategických dokumentů

Veřejnost má možnost se zapojit do procesu tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2024 - 2026 a současně Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2023

26.11.2021 - Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí do Podprogramu č. 4

Pravidla a vyhlášení výzvy pro podávání žádostí do Podprogramu č. 4

06.10.2021 - Setkání s poskytovateli sociálních služeb 2021

05.10.2021 - Prodloužen termín pro podávání žádostí obcí o poskytnutí mimořádné dotace pro strážníky v souvislostí s epidemií Covid-19

Ministerstvo vnitra ČR prodloužilo termín pro podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu, za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii, na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislostí s epidemií Covid-19.

Kontakty

Mgr. Irena Sonntagová

Vedoucí odboru
Odbor sociálních věcí
   585 508 220 i.sonntagova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 818

Bc. Mgr. Zbyněk Vočka

Vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení sociální pomoci
   585 508 217 zbynek.vocka@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 802

Mgr. Pavel Podivínský

vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 228 p.podivinsky@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 815

Mgr. Valerie Navrátilová

vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení plánování sociálních služeb
   585 508 237 v.navratilova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 815

Ing. Martina Bernátová

vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
   585 508 568 m.bernatova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 817


Poslední změna 10. 01. 2022 09:49:09