PROGRAM NA PODPORU ZAČÍNAJÍCÍCH VČELAŘŮ NA ÚZEMÍ OL. KRAJE (příjem žádostí 21.1.-22.02.2016)

Cílem dotačního programu je podpora včelařství v Olomouckém kraji. Účelem je zejména podpora zájmu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje a obnova včelstev zlikvidovaných na pokyn orgánů Státní veterinární správy, zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu, společně se zlepšením opylovací služby včelstev na kulturních či planě rostoucích rostlinách a v neposlední řadě „omlazení“ členské základny Českého svazu včelařů, z. s. (dále jen „ČSV“).

 

Z dotačního programu Program na podporu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje pro rok 2016 je možné žádat o finanční podporu pro včelaře začínající s včelařením v roce 2016 a pro stávající včelaře, kteří museli svá včelstva na pokyn orgánů Státní veterinární správy zlikvidovat. Dotaci je možné použít na nákup nových kompletních nástavkových úlů s oddělitelným dnem umožňujícím sledovat spad varroázy, nákup plemenného a chovného materiálu – oddělků a nákup nového základního vybavení.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 22.2.

Ke stažení

Soubor typu xlsPřehled schválených dotací z Programu na podporu začínajících včelařů 2016(83,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPRAVIDLA(637,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVZOROVÁ SMLOUVA(321,2 kB)stáhnout

Kontakty

Bc. Ing. Renata Honzáková

vedoucí oddělení, ochrana přírody, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana přírody - NATURA 2000, obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin, náhrady škod způsobených chráněnými živočichy
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody
   585 508 409 r.honzakova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 712


Poslední změna 23. 02. 2016 08:57:56