ÚS VP1 návrh vodovodu Dubicko - Litovel a VP4 vodovodní přivaděč Hanušovice - Moravičany

Celý název díla:

Územní studie VP1 Návrh vodovodu - napojení vodních zdrojů Leština, Hrabová, Zvole a Lukavice na úpravnu vody Dubicko a propojení úpravny se skupinovým vodovodem Litovel a VP4 Územní rezerva - koridor pro vodovodní přivaděč Hanušovice - Moravičany přivádějící pitnou vodu z Ramzovského nasunutí až do Litovle.

Registrační list

Textová část

.pdf Textová část         231 kB            uložit »

Grafická část 

.pdf B0                            28 kB             uložit »
.pdf B1                     14 215 kB uložit »
.pdf B2                     17 384 kB uložit »
.pdf B3                       1 629 kB uložit »


Poslední změna 05. 09. 2016 07:44:21