Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

11. 12. 2023

Další zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje proběhne dne 11. 12. 2023. Návrh programu zasedání a podkladové materiály budou zveřejněny ve středu 29. 11. 2023. Průběh přípravy zasedání je možné sledovat již od 27. 11. 2023 v aplikaci Olomoucký Kraj Zastupitelstvo. Aplikace je dostupná ke stažení na Google Play – Aplikace. Podrobnosti o aplikaci naleznete na stránkách INFOPORTÁLU PRO OBČANA zde.

 

Program minulého zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje a schválené materiály z minulého zasedání naleznete zde. Audiovizuální záznam minulého zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje je zveřejněn v Archivu online přenosů zasedání ZOK, který naleznete zde.

 

Materiály v podobě po schválení na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 11. 12. 2023 budou k dispozici nejpozději 28. 12. 2023. Schválené materiály, a to včetně čísla přijatého usnesení, naleznete na webové stránce krajského zastupitelstva v části Podkladové materiály ZOK.


Poslední změna 25. 09. 2023 09:00:36