Podkladové materiály ZOK

 

Na internetových stránkách Olomouckého kraje jsou podkladové materiály uveřejněny v upravených verzích (anonymizované) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů. Podkladové materiály jsou publikovány v podobě schválené na daném zasedání.

 

Podkladové materiály Zastupitelstva Olomouckého kraje z předchozích volebních období naleznete zde.


Poslední změna 27. 10. 2020 09:01:56