Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

12. 12. 2022

Další zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje proběhne dne 12. 12. 2022. Návrh programu zasedání a podkladové materiály budou zveřejněny ve středu 30. 11. 2022. Průběh přípravy zasedání je možné sledovat již od 28. 11. 2022 v aplikaci Olomoucký Kraj Zastupitelstvo. Aplikace je dostupná ke stažení na Google Play – Aplikace. Podrobnosti o aplikaci naleznete na stránkách INFOPORTÁLU PRO OBČANA zde.

 

Program minulého zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje a schválené materiály z minulého zasedání naleznete zde.
Audiovizuální záznam minulého zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje je zveřejněn v Archivu online přenosů zasedání ZOK, který naleznete zde.

 

Materiály v podobě po schválení na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 12. 12. 2022 budou k dispozici nejpozději 28. 12. 2022. Schválené materiály, a to včetně čísla přijatého usnesení, naleznete na webové stránce krajského zastupitelstva v části Podkladové materiály ZOK.


Poslední změna 03. 10. 2022 11:34:47