Kraj podpoří životní prostředí. Vypsal dotace na podporu různých aktivit

19. 03. 2024

Spolky a lidé, kteří se ve svém volném čase starají o přírodu, organizace vzdělávacích akcí a kroužků, výsadba stromů podél cest a zeleně v krajině. Na tyto projekty vypsalo hejtmanství novou dotaci. V Programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství na ně uvolnilo 8,7 miliónů korun.

„Životní prostředí a péče o přírodu jsou důležité a jejich podpora obzvlášť. Ať už se jedná o činnost spolků věnující se chovatelství, myslivosti či zahrádkářství nebo organizace působící přímo v osvětě a ochraně životního prostředí, rádi tyto různé projekty podpoříme,” uvedl hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Největší částku, přes šest miliónů korun, hejtmanství vyčlenilo na podporu akcí a opatření v oblasti životního prostředí a zemědělství. Jedná se například o výsadbu zeleně, zakládání květnatých pásů, budování naučných stezek nebo aktivity směřující k předcházení vzniku odpadu či k zadržování vody v krajině. Jedním a půl miliónem korun kraj podpoří celoroční činnost zájmových spolků a organizací, zbylý jeden milión korun nově putuje na vzdělávací a osvětové akce.

„V Olomouckém kraji žije spousta lidí, kteří mají konkrétní nápady, jak přírodě pomoci, a kraj zase pomůže jim, aby mohli tyto nápady proměnit v činy. Podporu v oblasti životního prostředí každoročně navyšujeme a celý systém zpřehledňujeme, aby byl pro případné zájemce co nejjednodušší,“ dodal Martin Šmída, krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství.

Možností, na jaké projekty z programu čerpat, je spousta. O dotace lze žádat do 5. dubna. Všechny důležité informace týkající se pravidel, způsobu podání žádosti či výše získané částky naleznete na webových stránkách olkraj.cz v sekci Krajské dotační programy.

Kraj podpoří životní prostředí. Vypsal dotace na podporu různých aktivit, foto: Údolí Bystřice


Poslední změna 19. 03. 2024 10:01:53