Aktuální dotační programy

 

Oblasti podpory

01_Program obnovy venkova

02_ Životní prostředí 03_ Vodohospodářská infrastruktura
04_ Vzdělávání 05_Podpora kultury

06_Sport a volný čas

07_ Památková péče 08_ Podpora sociální oblasti

09_ Doprava

10_ Zdraví a protidrogová prevence 11_Podpora paliativní péče

12_ Cestovní ruch a zahraniční vztahy

13_Podpora krizového řízení 14_Podpora místních produktů

15_Smart region

 

Seznam dotačních programů/titulů

01_Program obnovy venkova

 

 

02_ Životní prostředí

 

 

 

 03_ Vodohospodářská infrastruktura 

03_01_Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2024

 

03_02 Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2024

 

04_ Vzdělávání

 

 

05_Podpora kultury

 

06_Sport a volný čas

06_03_Program na podporu volnočasových aktivit se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport v Olomouckém kraji v roce 2024 

 

06_04_Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2024

 

06_06_Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2024

 

06_07_Program na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2024

 

07_ Památková péče

 

08_ Podpora sociální oblasti

 

 

 

09_ Doprava

 

10_ Zdraví a protidrogová prevence

10_02_Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2024

 

11_Podpora paliativní péče

 

11_01_Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2024

12_ Cestovní ruch a zahraniční vztahy

 

13_Podpora krizového řízení

 

14_Podpora místních produktů

 

 

15_Smart region

 

 

16_Mikroprojekty

 

informace o programu zde


Poslední změna 09. 04. 2024 10:25:40