06_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021 (příjem žádostí 7.6. - 18. 6. 2021 - 2. kolo)

Cílem dotačního programu „Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021“ je podpora rozvoje kulturního života obyvatel Olomouckého kraje ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Dotační program vychází z Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje a Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021–2027. Účelem vyhlášeného dotačního programu je realizace kulturních akcí/činností, které budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.

V 1. kole je lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, stanovena od 25. 1. 2021 do 5. 2. 2021 do 12:00 hodin.

Ve 2. kole je lhůta pro podání žádosti o dotace, včetně povinných příloh, stanovena od 7. 6. 2021 do 18. 6. 2021 do 12:00 hodin.

Soubor typu docxPravidla dotačního programu(100,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti(682,1 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy na akci fyzická osoba nepodnikatel(53,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy na akci fyzická osoba podnikatel(55,2 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy na akci právnická osoba (57,7 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy na akci obce(53,3 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy na akci příspěvková organizace(54 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy na činnost fyzická osoba nepodnikatel(50,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy na činnost fyzická osoba podnikatel(52,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy na činnost právnická osoba (53,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy na činnost obce(50,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy na činnost příspěvková organizace(51,4 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVzor vyúčtování(30 kB)stáhnout
Soubor typu pdfProgram podpory kultury - výsledky 2021(782,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfProgram podpory kultury - výsledky 2021 - 2. kolo(622,3 kB)stáhnout

Kontakty

Lenka Buryánková DiS.

referent dotací
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 557
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 920

Mgr. Tomáš Navrátil

referent dotací
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení kultury
   585 508 605 t.navratil@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 919


Poslední změna 16. 10. 2023 08:16:30