Kontakt na Krajský úřad Olomouckého kraje v době hlasování:

585 508 616 - stálá služba
585 508 394 - stálá služba
585 508 521 - informace pro média
725 409 080 - Mgr. Koláčková
724 058 917 - Ing. Garláthy

Kontakt na Ministerstvo vnitra České republiky:

974 817 377
974 817 378

Kontakty na pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje zajišťujících organizaci voleb:

Ing. Peter Garláthy

vedoucí oddělení
Oddělení správní, Odbor správní a legislativní
telefon: 585 508 534, 724 058 917
e-mail: p.garlathy@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RAO, patro: 13p. kancelář: 1315

Mgr. Ľubica Koláčková

Oddělení správní, Odbor správní a legislativní
telefon: 585 508 449
e-mail: l.kolackova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RAO, patro: 13p. kancelář: 1315

Odbor správní a legislativní, oddělení správní, 08.10.2014


Poslední změna 11. 02. 2015 13:52:59