Zastupitelé na svém zasedání dne 24. 4. 2017 projednali hodnocení činnosti Olomouckého kraje za rok 2016 v rámci Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

27. 04. 2017

Z hodnocení vyplývá, že na rozvoj regionu bylo krajem v roce 2016 vynaloženo přes 2,3 mld. Kč. Zejména se jednalo o investiční akce a v přibližně stejném objemu také o dotace subjektům v území. Neméně důležité jsou také však i neinvestiční činnosti, např. v oblasti sociálních služeb.

„Informace ze zprávy o hodnocení činnosti jsou vždy cenné pro přípravu a koordinaci akcí na další období a veřejnosti přináší konkrétní údaje o akcích realizovaných Olomouckým krajem. Výzvou pro následující období bude čerpání dotací z fondů EU.“  řekl náměstek hejtmana Bc. Pavel Šoltys, DiS.

Zpracované hodnocení bude dále sloužit jako podklad o tom, jak Olomoucký kraj přispěl k plnění národní Strategie regionálního rozvoje ČR. V rámci hodnocení jsme řešili rovněž potřebu aktualizace celého strategického dokumentu. Stávající nastavení střednědobých priorit je vyhovující a aktualizován bude pouze akční plán.

Hodnotící zprávu za rok 2016 i s podrobným seznamem realizovaných činností, jak je schválilo zastupitelstvo, je možné nalézt zde.


Poslední změna 27. 04. 2017 09:06:05